Kalender

2020

november

5nov
Forskningsseminarium - Beteendepåverkan och information om resmönster

Välkommen till ett digitalt K2 forskningsseminarium om
Beteendepåverkan och information om resmönster

Torsdagen den 5 november kl 10-14

Utgångspunkten för seminariet är:
Den genomsnittliga individen finns inte
Den genomsnittliga resan finns inte
Behov av att förstå individvariation och kontext.

Målet är att inspirera forskare till nya insikter och forskningsupplägg.

Programmet kommer att utgöras av  korta presentationer och mycket tid för diskussioner.

Presentationer

Beteendepåverkan
Motivation, välbefinnande och tillfredställelse, Lars E Olsson

Förstå fördelningseffekter land - stad
Rättvis omställning av transportsystemet, Jamil Khan

Behov av information om resmönster
Fritidsresor, Emma Strömblad
Tillgänglighet TBD

Studera Beteendepåverkan
Kombinera res- och enkätdata, Alfred Söderberg

Metod/Data
Bicycle traffic volume estimation based on GPS tracking, Carmelo D'agostino (eng)
Resenärsflöde i pendeltågstrafiken, Carl-William Palmqvist
Mätning av ruttval i kollektivtrafiken, Ulrik Berggren

Du är välkommen att kontakta K2:s forskningsledare Lena Winslott Hiselius om du har frågor angående seminariet.

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

 

digitalt
2020

november

11nov
Knowledge lunch – Copenhagen - the cycling city

Welcome to a digital lunch seminar about
Copenhagen - the cycling city
with Malene Freudendal-Pedersen from Aalborg University

Wednesday November 11 at 12:15-13:00

Cycling in Copenhagen is everyday transport for many but also contains a number of emotional, embodied identity and cultural aspects. Whereas in many other places, cycling in a city is seen as a hazardous activity Copenhagen offers a different perspective. 'Copenhageners’ use of bikes is not defined in terms of risk, but rather in terms of urban everyday life on the move, with the sensuous, kinetic, and emotional power of biking emerging as a key to urban spatiality and vitalism. Copenhagen is often described as a model cycling city, whose approach should be duplicated throughout the world, and Copenhagen is without a doubt a city that prioritizes velomobility. However, the downside is a somewhat self-satisfied cycling narrative in Copenhagen, which, Malene argues, could also be a barrier to further development of Copenhagen as a cycling city.

Link to the seminar (Microsoft Teams)
 

digital
2020

november

12nov
Research seminar - Navigating the measurement of accessibility to everyday activities

Welcome to a research seminar about
Navigating the measurement of accessibility to everyday activities

November 12 at 10.00-11.30

The seminar is hosted by Helena Bohman from Malmö University and Jean Ryan from Lund University.

Link to the seminar (Microsoft Teams)

digital
2020

november

25nov
Kunskapslunch - Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet - nordiska erfarenheter och perspektiv på MaaS och autonoma bussar med VTI-forskarna Karolina Isaksson och Claus Hedegaard Sørensen.

Onsdagen den 25 november kl 12.15-13.00


Smart mobilitet anses kunna bidra till ett mer hållbart transportsystem, attraktiva städer och levande landsbygd, men kan också leda till ökad privatbilism, mer trängsel och en försämrad stadsmiljö.

Läs mer i K2-rapporten Kollektivtrafikmyndigheter och smart mobilitet

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2020

november

26nov
Forskningsseminarium - Regionala perspektiv på kollektivtrafiksatsningar

Välkommen till ett digitalt K2 forskningsseminarium om

Regionala perspektiv på kollektivtrafiksatsningar: Effekter längs Göteborg-Trollhättanstråket

Torsdagen den 26 november kl 13-14.30

Värd för seminariet är Helena Bohman från Malmö universitet

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2020

december

9dec
Kunskapslunch – Kollektivtrafikens effekter

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Kollektivtrafikens effekter med Helena Bohman från Malmö universitet

Onsdagen den 9 december kl 12.15-13.00


Kollektivtrafik lyfts ofta fram som en del av lösningen för en hållbar samhällsutveckling generellt och hållbara transporter specifikt. En väl fungerande kollektivtrafik kan minska problem med utsläpp, trängsel och bidra till förbättrad tillgänglighet för olika grupper. Helena Bohman har i sin forskning studerat kollektivtrafikens effekter genom att följa hur fastighetspriser och pendling har påverkats av investeringar i ny kollektivtrafik.

Läs mer i K2-rapporten Kollektivtrafikens effekter

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

digitalt