Kalender

2020

april

15-18apr
Real Corp 2020

The audience for this conference consists of researchers from any relevant field, urban development experts from policy, administration, special interest groups, and NGOs, and actors or representatives from economy, commerce, or industry. 

Between 150 and 180 expert lectures, presentations, round table discussions, workshops and small exhibitions are offered on the conference days, accompanied by a traditional extensive social programme with informal welcome, evening reception and more. 

The topics in 2020 cover a wide spectrum and will include:

 • Rise of metopolises
 • Climate Change and Imminent Natural Disasters
 • Demographic Change
 • New Cities around the Globe
 • The Role of Urban Planning and Urban Planners in Shaping Cities of the Future
Aachen, TysklandAnmäl dig här
2020

april

21-24apr
Intertraffic Amsterdam 2020

The traffic industry is undergoing major changes and developments are on a fast track. Experience the latest solutions for today’s and tomorrow’s challenges with all the experts in the field. Discover the latest trends in infrastructure, traffic management, smart mobility, safety and parking!

AmsterdamAnmäl dig här
2020

april

23apr
Varmt välkommen till K2:s Resultatkonferens

Konferensen webbsänds torsdagen den 23 april

09:30 Teknisk incheckning
10:00 Välkommen
10:15
Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen
Kollektivtrafikens effekter på regional utveckling, Helena Bohman Malmö universitet
Kunskapsutmaningar i transportplanering, Erik Johansson Lunds universitet
Kollektivtrafikens bidrag till tillgänglighet och social rättvisa, Christina Lindkvist Malmö universitet
10:45 Paus
11:00
Finansiering och styrning av kollektivtrafiken
Hur organiseras kollektivtrafikens marknader? Alexander Paulsson Lunds universitet
Upphandling av kollektivtrafik – påverkar kontraktets utformning kollektivtrafikens måluppfyllelse?
Roger Pyddoke VTI
Markvärdefinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik, Lina Olsson Malmö universitet
11:30 Samverkan för bättre kollektivtrafik
Samverkan för delad mobilitet, Claus Hedegaard Sørensen VTI
Hur styr offentliga aktörer experiment inom smart mobilitet? Dalia Mukhtar-Landgren Lunds universitet
Samverkan för fler resenärer i kollektivtrafiken, Fredrik Pettersson-Löfstedt Lunds universitet
12:00 Lunch
13:00
Resenärers attityder och beteenden
Så påverkar olika marknadsföringsbudskap attityder till kollektivtrafik, Johan Jansson Lunds universitet
Marknadsföring och motivation att minska bilresandet, Alfred Andersson Lunds universitet
Äldre människors val av färdmedel, Jean Ryan Lunds universitet
13:30 Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik
Efterfrågestyrd kollektivtrafik, Fredrik Pettersson-Löfstedt Lunds universitet
Hur kan vi använda AI i kollektivtrafiken? Åse Jevinger Malmö universitet
Kan en realtidskarta påverka och skapa nya resvanor? Joakim Dahlman, VTI
14:00 Paus
14:15 Gruppdiskussion

15:00 Keynote: Sustainable Mobility in Swedish Cities, Jeffrey Kenworthy, Frankfurt University of Applied Science
15:45 Fortsatt forskning om kollektivtrafik
16:00 Avslut

Du kan delta aktivt i konferensen, både genom att ställa dina frågor via konferensens chattfunktion och under eftermiddagens gruppdiskussion. Du väljer i din anmälan till konferensen vilket ämne du vill diskutera.

Anmäl dig till K2:s resultatkonferens
Vi behöver din anmälan senast fredagen den 17 april.

Konferensen webbsänds
2020

april

27-30apr
TRA 2020. Rethinking transport - towards clean and inclusive mobility

TRA, The Transport Research Arena is the biggest European Research and Technology Conference on transport and mobility. In 2020 TRA is themed "Rethinking transport - towards clean and inclusive mobility" and brings together the experts from around the world to Helsinki to discuss the newest innovations and the future of mobility and transport.

Helsingfors, FinlandAnmäl dig här
2020

maj

5-7maj
Second United Nations Global Sustainable Transport Conference

The second United Nations Global Sustainable Transport Conference will be held from 5 to 7 May 2020 in Beijing, China. It will provide an opportunity to focus attention on the opportunities, challenges and solutions towards achieving sustainable transport objectives.

Peking, KinaAnmäl dig här
2020

maj

6-8maj
Portugal Smart Cities Summit 2020

The 'Smart Cities' concept encompasses more than mobility, digital platforms or sustainability. The fundamental objective of a Smart City is to incorporate all these areas in order to improve the lives of citizens in the world. The Smart Cities Summit Portugal is an opportunity for national and international experts to share their ideas, experiences and challenges in developing a Smart City. It acts as a market place, creating opportunities for the international sphere. 

Following on from the success of previous years, Smart Cities Summit Portugal 2020 will have a comprehensive programme which integrates all aspects associated with cities of the future, with an emphasis on Internationalisation. Over three days, guests will have the opportunity to learn about the most innovative ideas from around the world through exhibitors and guest speakers. Previous speakers have included academics from European universities and members of the EU Commission, CEiiA, and more.

Lissabon, PortugalAnmäl dig här
2020

maj

13maj
Kollektivtrafikdagen

Klimatdebatten blir intensivare i takt med att polarisarna smälter. Det krävs globala krafttag för att hejda uppvärmningen, ingen lätt uppgift. Spelar det någon roll vad lilla Sverige och svenskarna gör?

Det gör det! Att få fler att välja den nya delade mobiliteten där flera hållbara transportslag ingår – inte bara den traditionella kollektivtrafikens bussar och tåg – gör skillnad. En omställning till hållbart resande ger sammantaget stor inverkan på utsläppen av klimatgaser och övrig miljöpåverkan.

Det gäller att lyfta det kollektiva resandet och få den att bli det självklara förstavalet för all persontransport medan privatbilen börjar fasas ut. Ingen enkel omställning. På Kollektivtrafikdagen 2020 presenteras hur vägen dit kan tänkas se ut under innevarande decennium och på ännu längre sikt!

Solna, StockholmAnmäl dig här
2020

maj

14-17maj
inOut 2020

inOut is a unique intiative centred on developing new mobility solutions that connects international mobility experts [In] and the general public [Out]. 

On the 14 and 15 May 2020, inOut presents an opportunity for industry professionals from businesses and start-ups, researchers, elected officers, public institutions, and more to explore themes dedicated to mobility and the economic, social and environmental impacts surrounding mobility.

On the 16 and 17 May 2020, inOut invites the public to experience new mobility solutions in an open air space. The two days will include demonstrations, immersive experiments, discussions, workshops and circuits. 

Rennes, FrankrikeAnmäl dig här
2020

maj

14maj
Hållbar kommun

Kommunerna har en nyckelroll när det handlar om att realisera omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle. På konferensen Hållbar Kommun får du exempel på hur kommuner arbetar och organiserar sig för att öka trycket och omställningstakten. Vi presenterar också resultatet i Aktuell Hållbarhets kommunrankning. Vilka blir årets miljöbästa kommuner 2020? Vad säger årets resultat om kommunernas miljöarbete?

Konferensen riktar sig till politiker och tjänstemän inom kommunerna som har kommunstrategiskt ansvar eller ansvarar för miljö- och hållbarhetsfrågor och som aktivt söker strategier och lösningar.

StockholmAnmäl dig här
2020

maj

18-20maj
ITS European Congress 2020

The ITS European Congress, the largest event entirely dedicated to smart mobility and digitalisation of transport, is organised by ERTICO – ITS Europe.

The ITS European Congress is part of a bigger cluster of ITS Congresses. It is organised in a European city in the years where there is no ITS World Congress in Europe. These events are a strategic opportunity for the transport industry to come together and show the latest innovations, with a slightly different focus for each year. The 14th ITS European Congress theme is: The Game Changer. The five key topics of 2020 are:

 • Automated, cooperative and connected ITS

 • New mobility services

 • Freight and logistics

 • Digitalisation and the data value chain

 • Transport network design and operations

Each of these topics will be expressed through the three Congress pillars: Programme, Exhibition, Demonstrations.

Lissabon, PortugalAnmäl dig här
2020

maj

27-29maj
5th Conference on Sustainable Urban Mobility

The University of Thessaly is organising the 5th Conference on Sustainable Urban Mobility (CSUM) on Skiathos Island. The main theme for the conference is yet to be announced, but previous years' themes have included 'Public transport and the use of ITS applications in urban mobility', 'Anthropocentric approach in urban mobility planning' and 'Data analytics: Paving the way to sustainable urban mobility'.

The thematic areas of CSUM 2020 include, but are not limited to:

 • Public transport and demand-responsive systems
 • Reshaping transport modelling
 • Accelerating deployment: Governance and business models
 • Social networks and traveller behaviour
 • Traffic emissions and environmental impacts
 • Digitalisation
 • Data sharing
Skiathos, GreklandAnmäl dig här
27-29maj
ITF 2020 Summit: Transport Innovation for Sustainable Development

The 2020 Summit will explore the benefits to transport and mobility brought by the recent advances in new technologies and business models to enhance the accessibility, safety and efficiency of transport infrastructure and services. The discussions will focus on how innovation in transport can contribute to achieving the goals set out in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and what governance framework is needed to enable this.

Leipzig, TysklandAnmäl dig här
2020

juni

2-5jun
Velo-city 2020

Velo-City is the world's premier cycling summit, focusing on cycling infrastructure, bicycle innovations, bicycle safety and the social and cultural changes driven by cycling.

Velo-City will:

 • Disseminate high quality information and knowledge of cycling;
 • Showcase best practice from cities around the world;
 • Encourage greater use of the bicycle through the recognition of cycling as a mode of transport;
 • Integrate cycling into all relevant policy sectors;
 • Exchange and networking with stakeholders around the cycling crowd.
Ljubljana, SlovenienAnmäl dig här
2020

juni

3-4jun
URBIS Smart City Fair

URBIS Smart City Fair brings a smart combination of a trade fair and an exclusive conference programme, where leaders in the field of Smart Cities will be introduced. Over the course of two days, dozens of representatives of Central European cities and municipalities and leaders in innovations will meet with one goal – to share experience, ideas and examples of specific solutions on how to correctly develop a Smart City concept in cities, so that all citizens could live better in them.

The URBIS Smart City Fair is ideal for:

 • Leaders in Innovation and Suppliers of Solutions for Municipal Authorities
 • Start-ups
 • Regions, Towns, Municipalities, Micro-regions and European Groupings
 • Active Citizens
Brno, TjeckoslovakienAnmäl dig här
2020

juni

17-18jun
City Transport & Traffic Innovation Exhibition 2020

The City Transport & Traffic Innovation (CiTTi) Exhibition will gather industry experts together, to explore how innovations in traffic and transport will help the movement of people and goods through an urban environment safely and efficiently.

Visitor passes are free and will give attendees full access to all the solutions on offer, including live demonstrations of cutting-edge technologies, informative conference streams and the chance to learn from experts behind the latest traffic and transport innovations.

Attend the event to discover how innovation will change how we view our environment, when it comes to transport and traffic within cities. Key topics include:

 • Multi-modal transport solutions
 • MAAS
 • Bike and car sharing
 • Integrated fare management
 • Real-time traffic management
 • Smart parking
 • Autonomous vehicles
 • EV charging
 • Congestion charging
Milton Keynes, StorbritannienAnmäl dig här
2020

juni

24-25jun
IMPACT>MOBILITY

Mobility as a Service is set to revolutionise the sustainability efficiency and convenience of transportation systems. However, to make this a reality it is imperative that public and private stakeholders come together. IMPACT>MOBILITY will unite mobility decision-makers in one room to find a win-win between the sustainability aims of the public sector and the commercially driven private sector. Build partnerships and move towards a scalable model for mobility as a service.

Over the course of two days, the conference will showcase speakers from a range of sectors, each delivering speeches on thought-provoking topics that fit into one of the main themes:

 • Public and Private Partnerships
 • Data Platforms and Business Models
 • The Road to Mobility as a Service
 • Doing Micromobility Right
 • The Future of Urban Mobility

IMPACT>MOBILITY is an opportunity to build relationships with other actors in the field of mobility. Key networking partners include Polis and ICLEI.

Amsterdam, HollandAnmäl dig här
2020

september

8-10sep
Urban Transport 2020

The continuing requirement for better urban transport systems and the need for a healthier environment has added to the increasing success of this annual meeting which attracts international delegates from many different countries. Innovative systems, new approaches and original ideas need to be thoroughly tested and critically evaluated before they can be implemented in practice, which highlights the importance of the meeting. Moreover, there is a growing need for integration with telecommunications systems and IT applications in order to improve safety, security and efficiency. The meeting also addresses the need to solve important pollution problems associated with urban transport in order to achieve a healthier environment.

Bilbao, SpanienAnmäl dig här
2020

september

9-11sep
Urban Growth 2020

The continuous growth of the urban population has recently given rise to the emergence of a new model which responds better to the challenges of natural resource depletion as well as waste management. This model has been called the “circular economy”.

The circular economy is a recent concept based on the reuse of what up to now has been considered wastes, reintroducing them into the production cycle. The objective of the circular economy is to reduce consumption and achieve savings in terms of raw materials, water and energy, thus contributing to the preservation of resources in order to reach sustainable development.

There is no possibility for the success of a long term economic policy without addressing the problems of natural resources and environmental pollution, which will affect the reuse of materials and products.

The current market economy based on a linear model from resource extraction, manufacturing, consumption and waste disposal, has not proved a long term suitable solution, in spite of the substantial efforts made in reducing its environmental impacts. This is largely due to the continuous population growth, in a society that demands high standards of living, thus requiring an ever-increasing share of natural resources

Bilbao, SpanienAnmäl dig här
2020

september

22-24sep
Sustainable City 2020

Urban areas result in a series of environmental challenges varying from the consumption of natural resources and the subsequent generation of waste and pollution, contributing to the development of social and economic imbalances. As cities continue to grow all over the world, these problems tend to become more acute and require the development of new solutions.

The challenge of planning sustainable contemporary cities lies in considering the dynamics of urban systems, exchange of energy and matter, and the function and maintenance of ordered structures directly or indirectly supplied and maintained by natural systems. The task of researchers, aware of the complexity of the contemporary city, is to improve the capacity to manage human activities, pursuing welfare and prosperity in the urban environment. Any investigation or planning on a city ought to consider the relationships between the parts and their connections with the living world. The dynamics of its networks (flows of energy-matter, people, goods, information and other resources) are fundamental for an understanding of the evolving nature of today’s cities.

Rom, ItalienAnmäl dig här
2020

september

22-25sep
InnoTrans 2020

InnoTrans is the leading international trade fair for transport technology and takes places every two years in Berlin. Sub-divided into the five trade fair segments Railway Technology, Railway Infrastructure, Public Transport, Interiors and Tunnel Construction, InnoTrans occupies all 41 halls available at Berlin Exhibition Grounds. The InnoTrans Convention, the event’s top-level supporting programme, complements the trade fair.

A unique feature of InnoTrans is its outdoor and track display area, where everything from tank wagons to high-speed trains are displayed on 3 500 metres of track.

Since 2016 InnoTrans offers vehicle manufacturers the possibility to demonstrate busses on a static display area and the adjacent Demonstration Course.

Berlin, TysklandAnmäl dig här
2020

september

29-1sep-okt
Urban Mobility Days

The conference combines two leading events from Europe’s transport calendar: the CIVITAS Forum Conference and the European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs). It will bring together policymakers, local authorities, academics, NGOs, urban transport practitioners, urban planners and all those putting the SUMP concept into practice. Over 600 attendees are expected to participate in Urban Mobility Days 2020.

Over the course of the three-day conference, delegates will feast on sustainable urban mobility success stories from the CIVITAS Living Labs projects - and other examples of pioneering excellence from Europe and further afield. These will equip attendees with inspiration, tools and know-how to further advance clean and sustainable transport in line with the European Green Deal.

Bryssel, BelgienAnmäl dig här
2020

oktober

4-8okt
ITS World Congress 2020

The recent explosion of new technologies and new forms of mobility are transforming the future of transportation. At a time in which we are focused on moving people, data and freight, how will we prepare for a future that is increasingly more connected, autonomous, shared and electric? The technologies that make our roads safer will also reduce congestion and greenhouse gas emissions, and move us closer to a future of seamless mobility — one that is safer, greener and smarter.

Los Angeles, USAAnmäl dig här
2020

oktober

9-10okt
4th SmartBlueCity Euro-Mediterranean Conference 2020

Conference presentations will focus on four subthemes, namely:

 • Theme 1: The Future of Urban and Insular Communities under CC Conditions - Smart Developments for Empowering Planning Endeavours
 • Theme 2: Evolving Planning Challenges - Approaches, Tools, Technologies and Emerging Thematic Areas
 • Theme 3: Smart Cultural Heritage (CH) Management
 • Theme 4: MED in Transition - Strengthening Resilience to Chronic Stresses and Unexpected Events
Aten, GreklandAnmäl dig här
2020

oktober

20-22okt
Persontrafik

Persontrafik är en gemensam arena för hela branschen där samverkan och samarbete är en viktig del. Stort fokus ligger på teknikutveckling, service, säkerhet, kombinerad mobilitet och inte minst på kollektivtrafikens bidrag till ett hållbart samhälle och en hållbar stadsutveckling.

Läs mer om Persontrafik

Svenska mässan i Göteborg
2020

december

2-3dec
2020 Annual Polis Conference

Following a record-breaking conference in Brussels, which brought together over 600 participants in November 2019, the 2020 Polis Annual Conference will take place in Arnhem-Nijmegen City Region, Netherlands, on 2-3 December 2020. 

The Polis Annual Conference provides an opportunity for cities and regions to showcase their transport achievements to a large audience of mobility experts, practitioners and decision-makers. There are several important dates to be aware of:

 • February 2020 - The call for exhibitors and sponsors will open
 • March 2020 - The call for speakers will open
 • June 2020 - Registration for the conference will open
Arnhem-Nijmegen, HollandAnmäl dig här
2021

april

22apr
Evolve Arena

Through an amazing opening show, lectures from thought leaders, engaging panel debates, workshops, pitching stage, and networking, Evolve Arena provides you with information, inspiration and motivation to make a change.

We are facing several major changes: globalisation, urbanisation, climate change, changed demographics and digitalisation among others. Cities will play a key role in facing these changes in a way that safeguards the quality of life. Evolve Arena is about solving these challenges by thinking holistically and using new insights and technology in a smart and sustainable way. 

Decision-makers and innovators from businesses and the public sector will gather to provide new insights, business opportunities and a chance to grow a network. In 2020, the three key themes will be:

 • The Mobile City
 • The Circular City
 • The Human City
Oslo, NorgeAnmäl dig här