Kalender

2020

november

30nov
Research seminar - Organizing innovation in public transport

Welcome to a K2 Research seminar about the paper
Organizing innovation in public transport - knowledge, participation and learning

November 30 at 13:00-14:15

Authors are Lina Berglund-Snodgrass from Blekinge Institute of Technology, Mats Fred from Malmö University, Dalia Mukhtar-Landgren and Alexander Paulsson both from Lund University. Discussant is Stig Westerdahl, Malmö University.

Sign up by an email to Claus Hedegaard Sørensen  no later than November 20 and you will receive the draft paper as well as link for participation.

digital
30nov
Research seminar - Information about and for travelers

Welcome to a K2 Research seminar about
Information about and for travelers 

November 30 at 09.30-12.00

Presentations:
The impacts of real-time crowding information on passenger route choice decisions 
Oded Cats, TUDelft

Context awareness of travelers
Åse Jevinger, Malmö university

New data sources for modeling public transport route choice 
Ulrik Berggren, Lund University

Micro and Macro modelling in a public transport context and digital guidance 
Magnus Berglund, Johan Olstam, Ida Kristoffersson, VTI and Fredrik Knutsson, Gaia

More information about the seminar

Sign up by an email to Jan Persson no later than November 27 and you will receive a link for participation.

 

digital
2020

december

7dec
Forskningsseminarium - Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader

Välkommen till ett digitalt K2 forskningsseminarium om rapporten

Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader: en kunskapsöversikt och ett förslag till teoretisk inramning

Måndagen den 7 december kl 13:00-14:15

Rapportförfattare är: Birgitta Vitestam från Malmö universitet, Karin Thoresson från VTI, Ewa Rosén från Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik, Lisa Hansson från Høgskolen i Molde och Alexander Paulsson från Lunds universitet.

Kenneth Mølbjerg Jørgensen från Malmö universitet håller i diskussionen.

Anmäl dig via e-post till Claus Hedegaard Sørensen senast den fredagen den 27 november för underlag och länk till seminariet.

digitalt
2020

december

9dec
Kunskapslunch – Kollektivtrafikens effekter

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Kollektivtrafikens effekter med Helena Bohman från Malmö universitet

Onsdagen den 9 december kl 12.15-13.00


Kollektivtrafik lyfts ofta fram som en del av lösningen för en hållbar samhällsutveckling generellt och hållbara transporter specifikt. En väl fungerande kollektivtrafik kan minska problem med utsläpp, trängsel och bidra till förbättrad tillgänglighet för olika grupper. Helena Bohman har i sin forskning studerat kollektivtrafikens effekter genom att följa hur fastighetspriser och pendling har påverkats av investeringar i ny kollektivtrafik.

Läs mer i K2-rapporten Kollektivtrafikens effekter

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2020

december

16dec
Kunskapslunch - Socialt hållbar tillgänglighet

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium som lanserar den nya antologin
Kollektiva resor - utmaningar för socialt hållbar tillgänglighet

Onsdagen den 16 december kl 12:15-13:00

Kan funktionshindrade nå tågets plattform på ett säkert sätt, kan ungdomar i förorten känna sig trygga på busshållplatsen och utan krångel ta sig till skola och fritidssysselsättning, kan nyinflyttade navigera i en främmande trafikmiljö? Den nya antologin handlar om hur människor från olika sociala grupper och sammanhang reser med kollektiva transportmedel i Sverige.

På kunskapslunchen medverkar antologins redaktörer Malin Henriksson, VTI och Christina Lindkvist, Malmö universitet tillsammans med författarna Thomas Wimark, Uppsala universitet och Kristofer Hansson, Malmö universitet.

Länk till antologin som är publicerad open access.

digitalt