Kalender

2020

september

23sep
Kunskapslunch - Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Onsdagen den 23 september kl 12:15-13:00

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Sverige blir alltmer marknads- och kundorienterade och kommunicerar med en mängd budskap i en växande flora av kanaler. På seminariet berättar K2:s Johan Jansson hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna arbetar med marknadsföring och varumärken. Seminariet avsluts med en diskussion om utmaningar och möjligheter med den pågående pandemin.

Läs mer i K2-rapporten Marknadsföring och varumärken i kollektivtrafiken

Anslut till lunchseminarium den 23 september i Microsoft Teams

digitalt
2020

oktober

5okt
Research seminar - Success stories in public transport contracting in Sweden

Welcome to a digital K2 research seminar October 5 from 13.00 to 14.15
to discuss the paper:

Success stories in public transport contracting in Sweden
– The whole story?

Swedish public transport has emphasized the importance of ridership growth and customer satisfaction the last decade. This emphasis has led to management philosophies emphasizing the need for both collaboration and incentives. In this study we ask senior management representatives at the regional public transport authorities to nominate particularly successful recent contracts. We then ask for outcome data from these contracts concerning ridership, customer satisfaction, delays, cancelled departures and contract costs. Preliminary findings are that the “successful contracts” deliver strong growth in ridership but also unsustainably high increases in costs. The outcomes in subjective and objective quality are mixed.

Authors are Roger Pyddoke and Karin Thoresson, both VTI, discussant is Wijnand Veeneman, TU Delft.

Sign up by  an email to Claus Hedegaard Sørensen, you will receive a link for participation as well as the draft paper a week in advance.

 

digital
2020

oktober

7okt
Kunskapsdag - Planera kollektivtrafik för social rättvisa

Välkommen till K2:s digitala kunskapsdag om att
Planera kollektivtrafik för social rättvisa.

Tid: Onsdagen den 7 oktober kl 10-15
Avgift: 3000 kr exklusive moms
Anmälan: Anmäl dig senast den 23 september

Under kunskapsdagen går vi igenom ett nytt planeringsverktyg för att beräkna nyttan av kollektivtrafik som investering för ökad jämlikhet. Du får också ta del av studier av hyrcykelsystem, avgiftsfri kollektivtrafik och hur geografi, stadsplanering och infrastruktur påverkar möjligheten att planera arbets- och privatliv med hjälp av kollektivtrafik. Dagen innehåller dessutom utbyte av erfarenheter och diskussioner om hur man i planeringsarbete kan ta hänsyn till social rättvisa och jämlikhet.

Kunskapsdagen leds av Christina Lindkvist från Malmö universitet. Dessutom medverkar Hanna Wennberg från Trivector, Zahara Hamidi från Malmö universitet, Jessica Berg från Statens väg- och transportforskningsinstitut samt Wojciech Keblowski från Vrije Universiteit Brussel.

Kunskapsdagens schema

Förbered dig genom att ta del av K2-rapporterna:
Kollektivtrafik som investering i socialt kapital
Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa?
Avgiftsfri kollektivtrafik för alla

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person inom organisationen. Vid för få anmälningar kan kunskapsdagen komma att ställas in. 
Om du har frågor om kunskapsdagens innehåll och genomförande är du välkomna att kontakta Helena Svensson.
Vid frågor om anmälan kontaktar du Jessica Hansson.

Utbildningen genomförs digitalt
7okt
Kunskapslunch - Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

Onsdagen den 7 oktober kl 12:15-13:00

Roger Pyddoke har studerat i vilken utsträckning avtalskonstruktioner med påstigandeincitament och viten för förseningar och inställda turer påverkar kollektivtrafikens kvalitet.  På kunskapslunchen berättar Roger bland annat om tänkbara konsekvenser av förändrade incitament och hur kunskapen om incitamentens effekter skulle kunna förbättras.

Läs mer i K2-rapporten Upphandling och kollektivtrafikavtal med incitament

Anslut till lunchseminarium den 7 oktober i Microsoft Teams

digitalt
2020

oktober

14okt
Research seminar - Transit Oriented Development (TOD)

Welcome to a digital K2 research seminar October 14 at 13:00-14:45 to discuss the paper:

Transit Oriented Development (TOD) A review of barriers, enablers and research gaps
by authors Robert Hrelja, Malmö University, Lina Olsson, Malmö University, Fredrik Pettersson-Löfstedt, Lund University and Tom Rye, Molde University College. Discussant is Lena Hiselius from Lund University.

Sign up by an email to Claus Hedegaard Sørensen and you will receive the draft paper as well as a link for participation a week in advance.

 

digital
2020

oktober

21okt
Kunskapslunch - Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium om
Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar
med Mikael Lantz från Lunds universitet

Onsdagen den 21 oktober kl 12:15-13:00

Kollektivtrafikens elektrifiering bidrar till utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. För en ansvarsfull elektrifiering är det viktigt att minimera miljöpåverkan från produktionen och laddning av de batterier som bland annat används i elbussar.

Läs mer i K2-rapporten Produktion och användning av batterier för eldrivna bussar

Anslut till seminariet i Microsoft Teams

digitalt
2020

november

11nov
Knowledge lunch – Copenhagen - the cycling city

Welcome to a digital lunch seminar about
Copenhagen - the cycling city
with Malene Freudendal-Pedersen from Aalborg University

Wednesday November 11 at 12:15-13:00

Cycling in Copenhagen is everyday transport for many but also contains a number of emotional, embodied identity and cultural aspect. Whereas in many other places, cycling in a city is seen as a hazardous activity Copenhagen offers a different perspective. 'Copenhageners’ use of bikes is not defined in terms of risk, but rather in terms of urban everyday life on the move, with the sensuous, kinetic, and emotional power of biking emerging as a key to urban spatiality and vitalism. Copenhagen is often described as a model cycling city, whose approach should be duplicated throughout the world, and Copenhagen is without a doubt a city that prioritizes velomobility. However, the downside is a somewhat self-satisfied cycling narrative in Copenhagen, which, Malene argues, could also be a barrier to further development of Copenhagen as a cycling city.

Link to the seminar (Microsoft Teams)
 

digital