Var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling genom ny forskning

Nu inleds arbetet med att definiera nästa generations forskningsprojekt inom K2

Totalt satsar vi ca 45 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning. Det gäller både ”stora” K2 projekt under perioden 2020 – 2022 och nya doktorandprojekt under perioden 2020 - 2024.

Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI. De ska utgå från K2:sforskningsinriktning för perioden 2020-2024.  Projekten ska även bidra till att utveckla K2 som forskningsmiljö och till att upprätthålla kritisk massa av kolletivtrafikforskning i Lund.

Mer information om satsningen, krav på projektförslag samt annat underlag finns i följande dokument: 

inbjudan_k2-satsning_20190131.pdf

forskningsinriktning_2020-2024_20181217_slutlig.pdf

research_agenda_2020-2024_20181217_final.pdf

bedomningskriterier.pdf

project_outline_stora_k2-projekt.docx

project_description_doktorandprojekt.docx

informationsmote.pdf

narvaropolicy.pdf

policy_for_jamstalldhet_och_mangfald.pdf