Digital karta ska få fler att åka kollektivt

Om resenärerna hade tillgång till en riktigt bra karta som visar var kollektivtrafikens fordon i realtid, med möjlighet att snabbspola framåt i tiden – skulle det förändra och kanske förenkla resandet?

Det är den fråga som en grupp forskare från VTI ställer sig i K2-projektet “What you see is where you get: Hur kan resenärers beslutsfattande stödjas av ett kartcentrerat gränssnitt baserat på geotemporal selektion i multimodalt resande?”.

Projektet genomförs med hjälp av studier i fokusgrupper och med olika användargrupper. Den innovativa teknik som används i projektet är realtidskartor från Stockholmsföretaget Veridict, som är en samarbetspartner i projektet.

K2:s samtliga kollektivtrafikhuvudmän är involverade på olika sätt i projektet, och utöver detta samarbetar projektet också med Östgötatrafiken. Hittills har forskargruppen genomfört studier i fokusgrupper, och med en fast installation på en knutpunkt vid en sjukhusentré i Linköping.

– Resultatet av undersökningar vi gjort hittills visar att såväl äldre som yngre ser stora fördelar med den här typen av beslutsstöd, och ser det som särskilt värdefullt vid trafikstörningar. Under 2019 kommer projektet att genomföra en studie med ett antal användare som får använda sig av realtidskartor i trafiken under en period.

Projektets resultat har redovisats bland annat på ”Nationell konferens i transportforskning 2018”, ”Persontrafikmässan 2018” och ”Transportforum 2019”.

Mer om projektet

http://www.k2centrum.se/fou-omraden/what-you-see-where-you-get-stods-res...

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2