Abderrahman Ait-Ali
Abderrahman Ait-Ali
Projektledare
abderrahman.ait.ali@vti.se

Presentation

Abderrahman Ait-Ali har avlagt doktorsexamen i InfraInformatik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap på Linköpings Universitet. Abdou delar sin tid mellan Linköpings universitet som postdoktor och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) där han forskar inom transportekonomi. Han har erfarenhet av forskning inom områden som kostnads-nyttoanalys, kapacitetstilldelning och tågtidtabelläggning. Under de senaste åren var han involverad i flera forskningsprojekt med fokus på livscykelanalys, underhållsplanering och trafikinformation.