Hitta till oss

Vi har kontor på Bruksgatan 8 i Lund och Centralplan 3 i Stockholm.

Postadress och besöksadress Lund:
K2, våning 5
Bruksgatan 8
222 36 Lund

Bruksgatan går längs järnvägsspåren väster om Lunds järnvägsstation. Bruksgatan 8 är byggnadens östra entré, där finns en porttelefon så att du kan kontakta oss på K2 och bli insläppt i byggnaden. K2s kontor ligger på femte våningen.

Besöksadress Stockholm:
Kollektivtrafikens hus
Centralplan 3
Stockholm

Allmänna frågor: info@k2centrum.se

Kontaktpersoner: John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 0709-43 01 18

Helena Svensson, utbildningsansvarig, helena.svensson@tft.lth.se, 0705-09 90 89