Press

Presskontakt

Ebba Wihlborg, kommunikationsansvarig K2 
Kontakt: 0722 05 29 89, ebba.wihlborg@k2centrum.se

Experter

Helena Svensson, föreståndare vid K2, svarar på frågor om K2s verksamhet och om kollektivtrafik av mer övergripande karaktär.
Kontakt: 0705 09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se


Framtidens mobilitet

Jan Persson, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om hur man kan använda AI och andra IT-lösningar för att förbättra kollektivtrafiken.
Kontakt: 040 665 71 68, jan.a.persson@mau.se

Fredrik Pettersson, forskare vid K2 och Lunds universitet, svarar på frågor om anropsstyrd kollektivtrafik, BRT (Bus Rapid Transit) och om hur myndigheter kan arbeta för att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Kontakt: 0737 15 63 58, fredrik.pettersson@tft.lth.se


Kollektivtrafik för alla

Christina Lindkvist, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om jämställdhet och social inkludering i kollektivtrafiken.
Kontakt: 070 229 05 38, christina.lindkvist@mau.se

Helena Svensson, forskare vid K2 och Lunds universitet, svarar på frågor om stadsmiljöavtalen och om äldres behov i kollektivtrafiken.
Kontakt: 0705 09 90 89, helena.svensson@tft.lth.se


Beslut och effekter

Helena Bohman, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om kollektivtrafikens samhällseffekter och om tillgänglighet i kollektivtrafiken.
Kontakt: helena.bohman@mau.se

Carl-William Palmqvist, forskare vid K2 och Lunds universitet,  svarar på frågor om vad som orsakar förseningar i tågtrafiken och vad man kan göra för att minska förseningarna.
Kontakt: 070 438 57 37, carl-william.palmqvist@tft.lth.se


Integrerad samhällsplanering

Karolina Isaksson, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om framtidens mobilitet, klimatfrågans integrering i transportpolitik och planering och om hur olika aktörer samverkar för att utveckla kollektivtrafiken.
Kontakt: karolina.isaksson@vti.se

Claus Hedegaard Sørensen, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om samverkan, smart mobilitet och om Mobility as a service (MaaS).
Kontakt: 0709 43 01 11, claus.h.sorensen@vti.se

Robert Hrelja, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om samverkan, policy och planering och om kommuners transportplanering.
Kontakt: 0703 54 05 17, robert.hrelja@mau.se


Marknad och finansiering

Roger Pyddoke, forskare vid K2 och VTI, svarar på frågor om samhällsekonomi och om finansiering och upphandling av kollektivtrafik.
Kontakt: 08 555 770 30, roger.pyddoke@vti.se

Lina Olsson, forskare vid K2 och Malmö universitet, svarar på frågor om markvärdefinansiering av investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur och hur den här finansieringsmodellen påverkar möjligheterna till hållbar stadsutveckling och effektiva kollektivtrafiksystem.
Kontakt: 0701 75 37 28, lina.olsson@mau.se