Om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara städer och regioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Du kan läsa mer om K2 i vår Årsrapport 2023 och i K2:s Verksamhetsplan för 2024.

Styrelse

 • Ragnar Norbäck, ordförande
 • Anders Kottorp, Malmö universitet
 • Anna Wildt-Persson, Trafikverket
 • Anders Yngve Söderstjerna, Skånetrafiken
 • Jens Plambeck, Region Stockholm
 • Martin Tunér, Lunds universitet
 • Åsa Aretun, VTI
 • Sofia Hellberg , Västra Götalandsregionen
 • Rebecka Lettevall, Malmö universitet, suppleant
 • Camilla Holtet, Västtrafik, suppleant
 • Johanna Johansson, Vinnova
 • Kristina Laurell, Formas, adjungerad

Ledningsgrupp och kansli

 • John Hultén, föreståndare
 • Ebba Wihlborg, kommunikationsansvarig
 • Helena Svensson, ställföreträdande föreståndare, utbildningsansvarig
 • Helene Lidestam, forskningsledare
 • Jan Persson, forskningsledare
 • Fredrik Pettersson-Löfstedt, forskningsledare
 • Rosalina Dimalibot, controller och platssamordnare

International Advisory Group (IAG)

 • Carey Curtis, Curtin University
 • David Banister, Oxford University
 • Graham Currie, Monash University
 • Karen Lucas, University of Manchester
 • Malene Freudendal Pedersen, Aalborg Universitet
 • Oded Cats, TU Delft

Regionala rundabordsgruppen

  • Magdalena Nilsson, Region Skåne (kontaktperson)
  • Gabriella Nilsson, Region Stockholm (kontaktperson)
  • Sara Eriksson, Västra Götalandregionen (kontaktperson)
  • Cecilia Palm, Trafikverket (kontaktperson
  • Emma Morin, Skånetrafiken (kontaktperson)
  • Karin Rydberg, Västtrafik (kontaktperson)