Om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Du kan läsa mer om K2 i vår Årsrapport 2020 och i K2:s Verksamhetsplan för 2021

Styrelse

 • Ragnar Norbäck, ordförande
 • Anna Wildt-Persson, Trafikverket
 • Jens Listrup, Region Skåne
 • Jens Plambeck, Region Stockholm
 • Martin Tunér, Lunds universitet
 • Rebecka Lettevall, Malmö universitet
 • Tomas Svensson, VTI
 • Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen
 • Anders Kottorp, Malmö universitet, suppleant
 • Sara Persson, Västra Götalandsregionen, suppleant
 • Per Norman, Vinnova, adjungerad
 • Kristina Laurell, Formas, adjungerad

Ledningsgrupp

 • John Hultén, föreståndare
 • Claus Hedegaard Sørensen, forskningsledare
 • Hanna Holm, kommunikationsansvarig
 • Helena Svensson, ställföreträdande föreståndare, utbildningsansvarig
 • Jan Persson, forskningsledare
 • Lena Winslott Hiselius, forskningsledare
 • Sofie Hägerbrand, controller

International Advisory Group (IAG)

 • Carey Curtis, Curtin University
 • David Banister, Oxford University
 • Graham Currie, Monash University
 • Karen Lucas, University of Leeds
 • Malene Freudendal Pedersen, Aalborg Universitet
 • Oded Cats, TU Delft

Rådgivare

 • Bengt Holmberg, professor emeritus Lunds universitet

Regionala rundabordsgruppen

  • Carl Björklund, Region Skåne (kontaktperson)
  • Gabriella Nilsson, Region Stockholm (kontaktperson)
  • Maria Larsson, Västra Götalandregionen (kontaktperson)