Om K2

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Här möts akademi, offentliga aktörer och näringsliv för att tillsammans diskutera och utveckla kollektivtrafikens roll i Sverige.

Vi forskar om hur kollektivtrafiken kan bidra till framtidens attraktiva och hållbara storstadsregioner. Vi utbildar kollektivtrafikens aktörer och sprider kunskap till beslutsfattare så att debatten om kollektivtrafik förs på vetenskaplig grund.

K2 drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Vi får stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Du kan läsa mer om K2 i vår Årsrapport 2022 och i K2:s Verksamhetsplan för 2023 

Styrelse

 • Ragnar Norbäck, ordförande
 • Anders Kottorp, Malmö universitet
 • Anna Wildt-Persson, Trafikverket
 • Jens Listrup, Region Skåne
 • Jens Plambeck, Region Stockholm
 • Martin Tunér, Lunds universitet
 • Tomas Svensson, VTI
 • Ulrika Bokeberg, Västra Götalandsregionen
 • Rebecka Lettevall, Malmö universitet, suppleant
 • Sara Persson, Västra Götalandsregionen, suppleant
 • Christian Fredricsson, Vinnova
 • Kristina Laurell, Formas, adjungerad

Ledningsgrupp och kansli

 • John Hultén, föreståndare
 • Ebba Wihlborg, kommunikationsansvarig
 • Helena Svensson, ställföreträdande föreståndare, utbildningsansvarig
 • Helene Lidestam, forskningsledare
 • Jan Persson, forskningsledare
 • Fredrik Pettersson-Löfstedt, forskningsledare
 • Emelie Dahlberg, controller och platssamordnare

International Advisory Group (IAG)

 • Carey Curtis, Curtin University
 • David Banister, Oxford University
 • Graham Currie, Monash University
 • Karen Lucas, University of Leeds
 • Malene Freudendal Pedersen, Aalborg Universitet
 • Oded Cats, TU Delft

Regionala rundabordsgruppen

  • Carl Björklund, Region Skåne (kontaktperson)
  • Gabriella Nilsson, Region Stockholm (kontaktperson)
  • Sara Eriksson, Västra Götalandregionen (kontaktperson)