Var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling genom ny forskning

Forskningen på K2 ska belysa problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen ska utgå från K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024 och bidra till att utveckla K2 som forskningsmiljö. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö universitet, eller VTI.


Nästa möjlighet att lämna förslag på ny forskning avser mindre K2-projekt. Projektförslag skickas elektroniskt senast kl. 14.00 den 15 oktober 2021 till info@k2centrum.se

Mindre K2-projekt riktar sig såväl till forskare som inte tidigare varit involverade i K2, som till befintliga K2-forskare. Projektförslag ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024. Projekten bör innehålla samverkan med kollektivtrafikens aktörer i enlighet med K2:s samverkanstrappa.

Projektförslag behandlas av K2:s ledningsgrupp. Beslut fattas av K2:s föreståndare senast en månad efter deadline för projektförslag. 

Läs mer om mindre K2-projekt.
Mall för att ansöka om mindre K2-projekt.

Kontaktpersoner
John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Lena Hiselius, forskningsledare, lena.hiselius@tft.lth.se
Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mau.se