Alexandra Rojas
Doktorand
alexandra.rojas_mullor@lth.lu.se

Presentation

Alexandras forskning rör regional utveckling med fokus på effekter av förbättrad tillgänglighet. Fram till 2021 deltar hon i ett forskningsprojekt på uppdrag av Trafikverket där hon studerar hur områden påverkas av utökad kollektivtrafik, exempelvis vilken effekt tillgång till kollektivtrafik har på fastighetsvärden. I sin doktorsavhandling avser Alexandra studera regional utveckling från olika perspektiv, där forskningen är av empirisk karaktär.

Alexandra är doktorand vid K2 och avdelningen för Fastighetsvetenskap på Lunds universitet. Före doktorandtjänsten avlade hon masterexamen inom nationalekonomi vid Lunds Universitet.