Bild på Anna Strohmayer
Anna Strohmayer
Doktorand
anna.strohmayer@abe.kth.se

Presentation

Annas forskning handlar om hur livet i den fragmentiserade staden, med dess noder, transportstråk, platser och rum, påverkar den sociala hållbarheten. Framförallt hur de dagliga förflyttningarna möjliggör eller hindrar för människor i vardagslivet. Den övergripande ambitionen med Annas avhandlingsarbete är att bidra till en utveckling av arbetet med social hållbarhet i den regional planeringen.

Anna har en bakgrund som samhällsplanerare och har arbetat praktiskt med planering, särskilt trafik- och kollektivtrafikplanering, i drygt tio år innan hon påbörjade doktorandstudier på KTH.