Article highlighted

Bästa studentuppsats om hållbar mobilitet

K2 har utsett 2021 års bästa kandidat- och masteruppsats inom temat hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner.

Bild på Götgatan med mycket trafik

 

- Vi vill med det här priset väcka studenters intresse för att skriva vetenskapliga arbeten inom detta område. Det roliga är att det kommer in uppsatser och exjobb från flera olika discipliner, allt från geografi och ekonomi till samhällsplanering och teknik, säger Helena Svensson som är utbildningsansvarig på K2.

Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Tova Stenvi från Instutitionen för kulturgeografi & ekonomisk geografi på Lunds universitet belönas för bästa uppsats på kandidatnivå för sin uppsats "Beslutet bakom cykelresan: En fallstudie på cykelresor i Stockholmsregionen".

Motivering:
Tova Stenvi tilldelas årets pris för bästa uppsats på kandidatnivå för sin uppsats om hur god infrastruktur och byggd miljö är avgörande för att öka cykelandelen. Det intressanta och samhällsrelevanta med uppsatsen är att den fokuserar på vilka faktorer som bidrar till cyklande i ett större geografiskt område och inte bara i ett lokalt sammanhang. Resultaten från den empiriska insamlingen kopplas dessutom på ett mycket intressant sätt till teorin ”Theory of Planned Behaviour”. Tova visar på god kännedom om kvantitativ metod och uppsatsen håller en hög vetenskaplig nivå.

- Att bli tilldelad detta pris motiverar mig att fortsätta intressera mig för frågor som rör trafik, transport och mobilitet kopplat till en hållbar samhällsutveckling, berättar Tova Stenvi.  

Priset för bästa uppsats på mastersnivå tilldelas Nicole Rosendahl och Emma Johansson, som tillsammans skrivit uppsatsen"Replacing Parking with Mobility Services? A Study of Gothenburg's Flexible Parking Requirements and Work with Mobility Agreements" vid Instutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola.

Motivering:
Emma Johansson & Nicole Rosendahl tilldelas årets pris för bästa uppsats på masternivå för sitt gedigna arbete kring ett aktuellt område som är under utveckling och där det finns stort behov av kunskap för att kunna förbättra och förändra. Uppsatsen bidrar på ett trovärdigt och självständigt sätt med insikter som kan utveckla arbetet med nya mobilitetstjänster. Uppsatsen har hög relevans för t ex kommuner som brottas med att skriva avtal med exploatörer som vill erbjuda mobilitetsåtgärder för att kunna sänka parkeringstalen. Den vetenskapliga kvaliteten är hög, syfte och frågeställningar är relevanta och väl avgränsade i förhållande till metod och tillgängligt material.

- Vi har lagt ner många timmar på uppsatsen så det är roligt att den uppmärksammas, säger Emma Johansson och Nicole Rosendahl.

Prissumman uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats.

Nästa uppsatstävling

I samband med Persontrafik 2022 som arrangeras i Stockholm i oktober i år uppmärksammas bästa uppsatsen om kollektivtrafik på väg. Bakom uppsatstävlingen 2022 står Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och K2.  Här kan du läsa mer om uppsatspriset 2022 och hur du skickar in ditt bidrag.