Article highlighted

K2 söker två nya forskningsledare

Vi söker nu två forskningsledare som brinner för att utveckla ny kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner och med särskilt intresse för och kompetens inom något av följande perspektiv: "Organisering och samverkan "eller "Transportsystem och information"

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Vi drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt med stöd av Trafikverket, Vinnova och Formas. Utöver forskning med egna medel drivs projekt med extern finansiering. Inom K2 pågår idag ca 45 forskningsprojekt som involverar över 90 medarbetare, varav ett 20-tal doktorander.

Vi söker nu två forskningsledare som brinner för att utveckla ny kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Du ska ha särskilt intresse för och kompetens inom något av följande perspektiv:
1) Organisering och samverkan – perspektivet har särskilt fokus på kollektivtrafikens styrning, institutionella ramverk samt ömsesidiga beroenden mellan aktörer i och kring kollektivtrafiken.
2) Transportsystem och information – perspektivet fokuserar på kollektivtrafikens digitala och rumsliga infrastruktur och utformning.

Du kommer att vara en av totalt tre forskningsledare vid K2 och kommer att spela en central roll i att utveckla K2:s och därmed Sveriges forskning inom kollektivtrafikområdet, även avseende strategier på längre sikt.

Sista ansökningsdag den 5 mars. Ladda ner hela annonsen nedan.