Article highlighted

K2-utbildning med fokus på hållbar urban mobilitet

Vilken betydelse har transporter och mobilitet för hållbar stadsutveckling? Det undersöker studenterna på K2:s magisterkurs Byggd miljö: hållbar urban mobilitet. Utbildningen är förlagd till Malmö universitet och vänder sig till dig som vill komplettera din kandidat- eller yrkesexamen.

Hyllie i Malmö


– Det här är en flervetenskaplig magisterkurs som kombinerar olika perspektiv, för att ge en överblick över olika tänkesätt när det gäller transporter och mobilitet, hela tiden kopplat till hållbarhet, säger Christina Lindkvist, som är kursansvarig.

Hon fortsätter förklara:
– Vi sammanför olika kunskapstraditioner för att förbereda studenterna för olika tankesätt: Hur ser man på frågorna ur ett kvalitativt perspektiv? Det vill säga mer subjektiva frågor om kvalitet och förståelse. Detta ställer vi mot ett mer kvantitativt perspektiv, där det handlar mer om statistik och numeriska analyser. Det är viktigt att veta att båda perspektiven finns.

Kursen är uppdelad i tre delar: 1) transportsystemet, 2) sociala aspekter på hållbarhetsperspektivet samt 3) styrning av transporter och mobilitet. Den första delen har fokus på transportsystemets utveckling över tid och dess omställning mot ökad hållbarhet samt modeller och perspektiv på samhällsekonomiska bedömningar och effekter av transporter. Den andra handlar om olika grupper i samhället, skillnader i transportmobilitet samt rättvisefrågor och demokrati. Den tredje delen riktar in sig på policys, samverkan, lagstiftning och nationell planering.

Lärarna som undervisar på kursen är knutna till K2 och kommer både från Malmö universitet och från Lunds universitet. Kursledningen försöker också involvera externa gästföreläsare och genomföra studiebesök.

Vem vänder sig utbildningen till?
– Många av studenterna kommer direkt från olika grundutbildningar. Eftersom detta är en så kallad ”bredd-magister” så har studenterna olika studiebakgrund och är på väg åt olika håll. Vi välkomnar dessutom människor som redan är yrkesverksamma och behöver bredda sin kompetens. Vi tänker att kursen kan passa för personer som arbetar med att planera kollektivtrafik eller persontransporter, antingen anställda på en region, myndighet eller ett företag som arbetar med persontransporter och planering, säger Christina Lindkvist.

Fakta om utbildningen 
Byggd miljö: hållbar urban mobilitet

Magisterkursen Byggd miljö: hållbar urban mobilitet omfattar 15 högskolepoäng och genomförs på halvfart under en termin. För att söka kursen krävs en kandidat- eller yrkesexamen på minst 180 poäng. Arbetet sker i form av workshops och seminarier, som äger rum en eftermiddag i veckan. Utöver det bedriver studenterna egenarbete, alla studenter ska producera ett individuellt skrivarbete och redovisar skriftliga inlämningar löpande under terminen. Kursen ges nästa gång våren 2021, här kan du läsa mer om kursinnehållet.

Attached files