Article highlighted

Nya forskningsprojekt hos K2

K2 har fattat beslut om fyra nya projekt som startar under hösten 2023.

 

K2:s forskning belyser problem som definieras i dialog mellan forskare och berörda aktörer i och kring kollektivtrafiken. Forskningen utgår från K2:s forskningsinriktning. Nu har beslut fattats om fyra nya mindre projekt som startar under hösten 2023.

Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context

Det här projektet ska ge ökad kunskap om hur kollektivtrafiken påverkas av delade elsparkcyklar och hur de kan integreras i planeringen på sätt som inkluderar olika samhällsgrupper. I projektet kommer det att genomföras fallstudier i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Pengxiang Zhao från Lunds universitet leder projektet.

Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys

Det här projektet ska använda data från sociala medier och enkäter för att undersöka vilka nyckelfaktorer som påverkar kundnöjdheten och resenärers uppfattning av kvaliteten på kollektivtrafiken. Projektet kommer även att bidra med ökad kunskap om resenärernas uppfattning av nya initiativ inom kollektivtrafiken. Projektledare är Elnaz Sarkheyli från Malmö universitet. I projektet medverkar även Azadeh Sarkheyli från Högskolan Dalarna.

Din Resa = Min arbetsplats. En studie om gränssnittet mellan personer som reser och arbetar i kollektivtrafiken

Syftet med det här projektet är att utforska hur resenärers upplevelser påverkas av mötet med yrkesverksamma som arbetar i kollektivtrafiken och omvänt hur interaktionen med resenärer upplevs och formar vardagen för yrkesverksamma i kollektivtrafiken. Projektet förväntas bidra med ett förnyande perspektiv av värde för diskussioner om tillgänglighet och framtidens mobilitet. Projektledare är Karin Winter, Lunds universitet. I projektet medverkar även Jens Portinson Hylander från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Resecoachning med och för personer som har svårt att resa med kollektivtrafik

Detta projekt ska undersöka om interventioner på individnivå kan leda till ökad eller bibehållen mobilitet genom åldrandet, men också till systemeffekter i form av minskade kostnader för samhället och överflyttning från privat bil till mer hållbara transporter. Syftet är att utveckla ett program för resecoachning i kollektivtrafiken som kan leda till ökat resande med kollektivtrafik bland äldre personer.  Projektledare är Helena Svensson från Lunds universitet. I projektet medverkar även Gunilla Carlsson och Mickael Johansson från Lunds universitet samt Jonas Johansson från Svensk Kollektivtrafik.


Nästa möjlighet att lämna in förslag till nya mindre K2-projekt är oktober 2023.