Article highlighted

Nya regler för elsparkcyklar kan underlätta för kommunerna

Den 1 september 2022 träder två nya lagar i kraft som begränsar var det är tillåtet att parkera och köra med en elsparkcykel i Sverige. De nya reglerna kommer tas emot väl, tror K2:s forskare Alexander Paulsson.


Delade elsparkcyklar kan betraktats som ett lönsamt komplement till kollektivtrafiken då de erbjuder en lösning på den ”sista kilometern”, det vill säga den sista resvägen mellan önskad destination och busshållplatsen eller tågstationen. Men det är inte utan kritik som elsparkcyklarna intagit en plats i stadsrummet.

–Vår studie visar att många städer fått in klagomål om felparkerade elsparkcyklar från medborgare, samtidigt som städerna lagt extra resurser på att hålla gångbanor och utemiljöer tillgängliga för alla, berättar Alexander Paulsson, forskare hos K2 och Lunds universitet, som studerat hur Sveriges kommuner reglerar elsparkcyklar.

Efter den 1 september i år är det dock möjligt att klagomålen gällande elsparkcyklar minskar. Från och med då är det nämligen förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Förare som ska parkera hänvisas till vanliga cykelställ eller till särskilda uppställningsplatser. Detta innebär att kommuner och polisen lättare kan flytta elsparkcyklar som står slarvigt parkerade medan elsparkcykelföretagen står för kostnaden av flytten.

De nya reglerna innebär även ett körförbud för elsparkcyklar på gångvägar och trottoarer. Bryter man mot förbudet kan straffet bli penningböter.

Ändringarna i regelverket kommer tas emot väl av svenska städer, menar Alexander Paulsson. Alexanders forskning visar att de flesta svenska städer arbetar med frivilliga avtal med elsparkcykelföretagen, så kallade avsiktsförklaringar, för att få bukt med fordon som ligger slängda i buskage eller på trottoaren. Genom dialog har kommunerna och företagen försökt hitta lösningar på dessa problem. Men fram tills nu har man arbetat i motvind.   

–Det har funnits ett glapp i regelverket eftersom det är användarna som parkerar fordonen. De nya reglerna kommer därför att ge kommunerna fler verktyg att jobba med, säger Alexander.


I K2-rapporten Frivillighet och konsekvensernas decentralisering presenterar forskarna Alexander Paulsson och Jørgen Aarhaug resultatet från en studie om hur svenska städer arbetat med regelverk kring hyrda elsparkcyklar.