Article highlighted

Så påverkas kollektivtrafiken av elsparkcyklarna

En tredjedel av alla resor med elsparkcykel görs för att nå närmaste kollektivtrafikstation eller hållplats. Det visar en ny K2-studie som granskat resandet i 124 europeiska städer, varav 16 i Sverige. Avståndet till närmaste kollektivtrafikstation är det som har störst betydelse för huruvida elsparkcyklarna kompletterar eller konkurrerar med kollektivtrafiken, enligt forskningen.

Mostphotos


Delade elsparkcyklar kan betraktats som ett komplement eller en potentiell konkurrent till kollektivtrafiken. Men fram till nu har det varit oklart hur samspelet mellan kollektivtrafiken och dessa relativt nya fordon faktiskt fungerar.

K2:s forskare Pengxiang Zhao studerar hur väl delade elsparkcyklar kompletterar kollektivtrafiken som en lösning på sträckan till och från hållplatser och stationer.

I en studie har han jämfört 124 europeiska städer, varav 16 i Sverige, genom att beräkna hur stor andel av alla resor med elsparkcykel som faktiskt matar till kollektivtrafiken. 

–I Göteborg, Malmö och Stockholm görs knappt en tredjedel av alla elsparkcykelresor för att nå en kollektivtrafikhållplats eller station. I mindre städer är det inte lika vanligt. De återstående 70 procenten av fallen kan exempelvis innefatta resor som ersätter kollektivtrafik eller som görs för nöjes skull, förklarar Pengxiang Zhao.

–Resultatet i Sverige speglar resandet i övriga Europa. Det pekar på ett behov att förbättra integrationen mellan delade elsparkcyklar och kollektivtrafik, fortsätter han.

Pengxiang har även undersökt hur infrastruktur och den byggda miljön påverkar hur väl sparkcyklarna integreras med kollektivtrafiken.

Avståndet till närmaste kollektivtrafikstation är det som har störst betydelse, enligt en studie utförd i Stockholm och Helsingfors.

–I mer glesbefolkade områden, där avståndet till närmaste hållplats är längre, används elsparkcyklar i högre grad för att mata till kollektivtrafiken, säger Pengxiang Zhao.

–I områden med tätare hållplatser är det däremot vanligare att sparkcyklarna ersätter resor med kollektivtrafik, fortsätter han.

Mer kunskap behövs

Ännu har inte Pengxiang utforskat alla aspekter av hur kollektivtrafiken påverkas av delade elsparkcyklar. Härnäst ska han studera hur fordonen påverkar tillgänglighet till kollektivtrafik för olika grupper i samhället.

–Det är bra om elsparkcyklarna kan integreras med kollektivtrafiken för att lösa sträckan till och från hållplatser och stationer. Men samtidigt får vi inte glömma att det finns människor som av olika anledningar har svårt att använda dessa typer av fordon, understryker Pengxiang Zhao.


Pengxiang Zhao är forskare vid GIS-centrum, institutionen för fysisk geografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Han leder K2-projektet Understanding the impact of shared e-scooters on spatial accessibility and social equity of public transport in a Nordic context.