Article highlighted

Shift2Access – ny satsning för framtidens byggda miljö och mobilitet

Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir en del av Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet, Impact Innovation. ”Fantastiskt roligt och framför allt viktigt”, säger K2:s John Hultén, tillträdande programchef för det nya forskningsprogrammet.

John Hultén och Emma Hult. Foto: Michael Strömgren


Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram som ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Bakom satsningen står Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 

Nu står det klart att Shift2Access är ett av fem nya innovationsprogram som blir del av den tioåriga satsningen. Programmet ska, under ledning av K2:s John Hultén och Emma Hult från IQ Samhällsbyggnad, sammanföra bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, cirkulära affärsmodeller och konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Det finns ett stort engagemang för innovation och förändring bland företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnad och mobilitet. Impact Innovation ger oss unika möjligheter att arbeta tillsammans för att visa hur vi kan ställa om Sverige, säger John Hultén.

Bakom ansökan står flera av K2:s parter inklusive VTI, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Region Skåne, Rådslaget och Trafikverket samt även IQ Samhällsbyggnad, Boverket, RISE, IVL och VREF.

Arbetet har samlat ett stort nätverk med människor och aktörer som på olika sätt kommer vara delaktiga i innovationsprogrammet.

Nu ser vi alla fram emot att programkontoret ska etableras och börja jobba för att ta fram innovationer som öppnar dörren för hållbar transformation i samhällsbyggandet och på mobilitetsområdet. Vi behöver utmana gamla mönster och komma loss ur stuprörstänket när vi planerar och utvecklar framtidens byggda miljö och mobilitet, säger Anita Aspegren, vd på IQ Samhällsbyggnad.

När programmen i Impact Innovation är i full gång är det en statlig finansiering på en halv miljard kronor per år, och näringslivet och andra aktörer kommer att bidra med minst lika mycket.

Läs mer om Impact Innovation