Article highlighted

Sustainergies workshop på K2 ger studenterna nya perspektiv på hållbarhetsforskning

Studenter från Sustainergies med speciellt intresse för hållbarhetsfrågor har deltagit i en workshop på K2. Det ingår i ett program med syfte att koppla samman studenter med företag och organisationer för utbyte av praktik och innovation.


Kan man få ner antalet körda kilometer med en samåkningsapp, snygga bilar och tydlig redovisning på miljövinster? Eller hur skulle man kick-starta kollektivtrafiken efter pandemin genom att få resenärer att förändra sina val?  På K2:s workshop ihop med Sustainergies kom studenterna med en mängd sinnrika uppslag. Samåkningsappen för pendling på landsbygden och beteendeförändringar i resval var en av många idéer till förslag på forskning om kollektivtrafik.

Nya perspektiv på hållbarhet
Det är andra gången Sustainergies samarbetar med K2, denna gång blev workshopen digital. Uppdraget de fick av K2 var att formulera en forskningsansökan utifrån frågeställningen: Hur kan er forskning bidra till hållbara transportval i framtiden? Gruppvis spånade de kring möjlig hållbar forskning på tre teman: Mobilitet på landsbygden, Pandemin och resandet och Alternativa trafikslag. För många av studenterna är kollektivtrafiken att okänt forskningsfält.

− Alla är inte så insatta i kollektivtrafikfrågor så det var roligt att få ta del av K2 som organisation och få nya perspektiv på hållbarhet. Flera studenter uttryckte efter workshopen att de fått syn på forskning och blev sugna att söka sig vidare inom det, säger Ellen Lycke som är projektledare på Sustainergies Academy.

Utbyte för båda parter
Sustainergies är skapat av och för studenter som en plattform för att koppla samman studenter med företag och organisationer för att lära sig hur hållbarhetsarbete fungerar i praktiken. Tanken är att studenterna ska få inblick i innovation och implementering av olika verksamheters hållbarhetsarbete  och samtidigt bidra med egen kompetens och egna idéer. Den här hösten arbetar de förutom med K2 också med ett privat företag och en kommunal verksamhet. Studenterna är företrädesvis på mastersnivå från Lunds universitet, Malmö universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) campus Alnarp.

− Det här är ett bra sätt för studenter att lära känna K2. Det öppnar upp för frågor kring kollektivtrafik och andra hållbara transporter, att studenterna ser att detta område också är en viktig del av det hållbara samhället. Samtidigt är det spännande att höra unga personers idéer om vad forskningen bör fokusera på. Och kanske blir någon sugen att skriva sitt examensjobb hos oss, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2.

Frågor kring K2:s utbildningar http://www.k2centrum.se/helena-svensson
Läs mer om Sustainergies här https://sustainergies.se/

(Bild: Ellen Lycke/Sustainergies. Workshop i coronatid hölls på webben)