Azadeh Sarkheyli
Azadeh Sarkheyli
Forskare
asy@du.se

Presentation

Azadeh är universitetslektor och forskare vid Högskolan Dalarna, Institutionen för Information och Teknik. Hennes utbildningsbakgrund omfattar en doktorsexamen i informationssystem, en masterexamen i IT-förvaltning och en kandidatexamen i programvaruutveckling. Hennes forskningskompetens ligger inom områden som kunskapsförvaltning, riskhantering, storskalig data och intelligenta system, med omfattande erfarenhet av forskningsparadigm och strategier inom informationssystem.

Azadeh är engagerad i K2-projektet Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys.