Seminarium - Efterfrågestyrd kollektivtrafik och miljöeffekter

Välkommen till en eftermiddag om efterfrågestyrd kollektivtrafik med fokus på miljöeffektivitet

Måndagen den 11 oktober kl 13.00-16:30  

Programmet består av presentationer från både akademi och bransch, med efterföljande gruppdiskussioner i workshopform, och tar sin utgångspunkt i klimatmålen och att det kommer krävas väsentliga förändringar i sättet människor resor.

Hur kan DRT bidra till klimatmålen? Vilka är de potentiella konsekvenserna av en förflyttning av resenärer från privatbilism och kollektivtrafik till DRT? Hur kan en sådan förändring påverka kvaliteten i resandet? Vad vet vi om resenärens perspektiv på efterfrågestyrd kollektivtrafik? Vilka styrmedel skulle kunna påverka i en önskad riktning avseende klimatmål? 

Förhoppningen är att forskare och representanter från branschen ska utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera nya idéer som kan utveckla efterfrågestyrd kollektivtrafik och bidra till ett mer hållbart resande. Kanske kan några diskussioner bidra till ett projektförslag inom utlysningen: Innovationer för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet för människor och gods.

Seminariet är digitalt och ges via Microsoft Teams. Språket planeras vara svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Anmäl dig senast den 4 oktober.

Kontakt:  
Jan Persson, forskningsledare vid K2 och forskare vid Malmö universitet
Helena Svensson, utbildningsansvarig vid K2 och forskare vid Lunds universitet  

Datum: 
måndag, 11 oktober, 2021
Plats: 
digitalt