Elias Isaksson är ny doktorand på K2 och ska studera stadsmiljöavtalen Foto. Kennet Ruona
Elias Isaksson
Doktorand
elias.isaksson@svet.lu.se

Presentation

I mitt doktorandprojekt undersöker jag vad som formar svensk miljö- och transportpolitik. Jag intresserar mig för frågor om makt och språk, framför allt i relation till övergripande idéer om hållbarhet, mobilitet och tillväxt.

Mer konkret ingår min anställning i ett projekt som syftar till att utvärdera, de så kallade, stadsmiljöavtalen. Stadsmiljöavtalen är en politisk satsning av den föregående regeringen där städer och regioner har möjlighet att söka medfinansiering till kollektivtrafiksatsningar med mål att skapa hållbara urbana miljöer.

Doktorandanställningen är ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, och jag delar därför min tid mellan dessa två arbetsplatser. För tillfället befinner jag mig dock mestadels på statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.