Elnaz Sarkheyli
Projektledare
elnaz.sarkheyli@mau.se

Presentation

Elnaz är universitetslektor inom stadsplanering och design vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Hon har en doktorsexamen inom urbana studier med fokus på stadsplanering. Hennes forskningsbakgrund omfattar hållbar utveckling, hållbar transport och urbana megaprojekt (som storskaliga områdesutvecklingsprojekt och omfattande transportprojekt). Inom K2 fokuserar hennes forskning på allmänhetens uppfattningar om kvaliteten på kollektivtrafik, med användning av öppna textundersökningsdata och data från sociala medier.

Elnaz är engagerad i K2-projektet Exploring Citizen Satisfaction with Public Transportation through Social Media and Open Text Surveys.