Hållbara transporter i mindre städer – så kan bilberoendet minska

Välkommen till ett digitalt seminarium om hållbara transporter i mindre städer som tar upp frågor som rör stadsplanering, kollektivtrafik och infrastruktur för aktiva transporter som cykel och gång.

Tisdagen den 29 november kl 13.00-15.30

Seminariet tar sin utgångpunkt i rapporten Mobilitet i mindre städer som uppmärksammar att många som bor i mindre städer är beroende av bil för sitt transportbehov och att utvecklingen tycks gå mot ett ökat bilberonde. Under seminariet kommer vi att diskutera den generella utvecklingen för hållbara transporter i mindre städer och konkreta exempel på hur kommuner kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för kollektiva och aktiva transporter.

Program
Förutsättningar för hållbara transporter i mindre städer

Lisa Hansson, professor Högskolan i Molde

Samordnad stads- och trafikplanering i en av Sveriges snabbast växande kommuner
Isabell Eklund, stadsplanerare och Maurizio Freddo trafikplanerare, Enköpings kommun

Diskussion om stadsplanering, markanvändning, och förtätning

Så utvecklas det kollektiva resandet i Sveriges mindre städer
Mats Améen, senior trafikkonsult Trivector Traffic

Kollektivtrafik som samhällsservice
Thomas Jenssen, förvaltningschef Härnösands kommun

Diskussion om kollektivt resande i och till mindre städer

Förutsättningar för cykling i Sveriges mindre kommuner och så upplever cyklisterna att det fungerar
Sara Majkic, projektledare Cykelfrämjandet

Utbyggnad av cykelinfrastruktur i Bålsta
Simon Lange, trafikplanerare Håbo kommun

Diskussion om förutsättningar för aktiva transporter, gång och cykling

Eftersnack

Seminariet modereras av Jones Karlström från Cykelcentrum och Hanna Holm från K2.

Delta i seminariet via Microsoft Teams

Datum: 
tisdag, 29 november, 2022
Plats: 
digitalt