Helena Bohman
Forskare
helena.bohman@mau.se

Presentation

Helena har en doktorsexamen i ekonomi och är biträdande professor vid Institutionen för urbana studier vid Malmö universitet. Helenas forskning inkluderar studier om tillgänglighet, särskilt samverkan mellan fastighetsmarknaden och transport. Hennes tidigare arbete inkluderar studier om effekterna av förändringar i tillgänglighet på fastighetsmarknader på lokal och regional nivå, pendling och bostadsrörlighet. Ett huvudtema i hennes forskning är fördelningsaspekter, både geografiskt och socioekonomiskt. Hennes forskning är huvudsakligen baserad på ekonometriska metoder, men hon använder också GIS och i mindre utsträckning kvalitativa metoder.