Helene Lidestam
Helene Lidestam
Forskningsledare och Projektledare
helene.lidestam@liu.se

Presentation

Helene Lidestam är disputerad i optimeringslära och professor i produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Hon är också senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och forskningsledare på K2 med ett särskilt ansvar för forskning som rör ”Organisering och samverkan”. Helene har mångårig erfarenhet av forskning om kollektivtrafik och samarbete med såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikoperatörer som branschorganisationer inom området. Helenes forskning fokuserar på hållbar kollektivtrafik generellt och flexibilitet, miljö och kostnader mer specifikt. Många av forskningsfrågorna härrör från upphandlingar och tillhörande problematik.