Helene Lidestam
Helene Lidestam
Forskningsledare och Projektledare
helene.lidestam@liu.se

Presentation

Helene Lidestam är disputerad i Optimeringslära och biträdande professor i produktionsekonomi vid Linköpings universitet. Hon är också forskare på VTI och forskningsledare på K2 med ett särskilt ansvar för forskning som rör ”Organisering och samverkan”. Helene har mångårig erfarenhet från forskning om kollektivtrafik och samarbete med såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikoperatörer som branschorganisationer inom området. Helenes forskningen fokuserar på hållbar kollektivtrafik generellt och flexibilitet, miljö och kostnader mer specifikt.