Jens Alm
Jens Alm
Forskare
jens.alm@vti.se

Presentation

Jens Alm har disputerat i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och anställd vid enheten för mobilitet, aktörer och planering (MAP) på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).