John Hultén
John Hultén
john.hulten@k2centrum.se
Telefon: 
+46 709 43 01 18

Presentation

John Hultén har disputerat i statsvenskap vid Lunds universitet och har bedrivit forskning om politiska beslutsprocesser, transportplanering och finansiering. Han har mer än 15 års erfarenhet av arbete med transportfrågor på regional och nationell nivå, t.ex. från Trafikverket och Näringsdepartementet.