K2 Kunskapslunch – Förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken

Välkommen till K2:s Kunskapslunch där Ruben Kuipers, som nyligen disputerat vid Lunds universitet, presenterar ny forskning om vad som orsakar uppehållsförseningar för pendeltåg och hur tidtabellsplanering, perronger och informationen till resenärer kan förbättras för att öka järnvägstrafikens punktlighet.

Onsdagen den 24 mars kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams 

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Läs mer om uppehållsförseningar 

Datum: 
onsdag, 24 april, 2024
Plats: 
Digitalt