K2 Kunskapslunch – Vem gynnas av nya investeringar i kollektivtrafik? Lärdomar från Sverige och Kanada

Välkommen till K2:s digitala kunskapslunch om hur premisserna för transportplanering påverkas när investeringar i kollektivtrafik prioriteras utifrån tillväxtagendor och fastighetsutveckling. Vilka fördelningspolitiska förskjutningar innebär dessa satsningar, och vilka effekter får de på kollektivtrafikförsörjningen? Vad säger invånarna?

Onsdagen den 29 maj kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under lunchen delar Lina Olsson från Malmö universitet och Ren Thomas från Dalhousie University med sig av lärdomar från en ny studie som jämfört Malmö och Kitchener i Kanada – två städer som satsat på spårbunden kollektivtrafik som strategi för att främja ekonomisk och social utveckling i specifika stadsdelar.

Kunskapslunchen hålls på engelska. 

Datum: 
onsdag, 29 maj, 2024
Plats: 
Digitalt