K2 Research in 30 minutes – Railway maintenance windows

Välkommen till "K2 Research in 30 minutes" där Daria Ivina från Lunds universitet presenterar sin nypublicerade artikel Railway maintenance windows: Discrepancies between planning and practice in Sweden.

Tisdagen den 21 november kl. 12:30-13:00
Anslut via Microsoft Teams
Presentationen hålls på engelska.

Notera att "K2 Research in 30 minutes" fokuserar mer på vetenskaplig metodik jämfört med K2:s Kunskapsluncher, som i större utsträckning inriktar sig på praktisk relevans.​

Datum: 
tisdag, 21 november, 2023
Plats: 
Digitalt