Kristofer Hansson
Kristofer Hansson
Forskare
kristofer.hansson@mau.se
Telefon: 
072-524 60 63

Presentation

Kristofer är verksam som lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och lärare främst på programmet Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet. Kristofer disputerade 2007 inom etnologi på en avhandling om ungdomars vardag att leva med astma. Sedan 2014 är Kristofer docent i etnologi. Kristofers forskning rör sig över olika empiriska fält och förenas i ett intresse för hur människor lever med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning, inte minst hur man kan använda sig av kollektivtrafik.