Kunskapslunch - Experimentella metoder för hållbara transporter (del II): samverkan, acceptans och konsekvenser bortom experimenten

Välkommen till K2:s andra Kunskapslunch om att driva experimentella metoder för nya hållbara transporter (som t ex piloter, testbäddar och living labs). Den här gången får du lyssna till Kelsey Oldbury från VTI och Angela Smith från Bournemouth University som kommer att prata om vilken roll experimenterande har i förhållande till bredare mål och strategier för transporter och mobilitet. Vad är viktigt att tänka på när det gäller allmänhetens insyn, acceptans och legitimitet?

Onsdagen den 30 november kl 12:15-12:55

Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Kelsey Oldbury och Angela Smith har båda bidragit till antologin Experimentation for sustainable transport? Risks, strengths and governance implications. Boken belyser styrkor och begränsningar med experimentella arbetssätt som idag är ett tydligt inslag i styrning, planering, samt forsknings- och utvecklingsarbete för hållbara transporter. Läs artikeln om boken här. 

Kunskapslunchen kommer att hållas på engelska.

Datum: 
onsdag, 30 november, 2022
Plats: 
Digitalt