Kunskapslunch – Inkludering av barn i kollektivtrafikplaneringen

Välkommen till K2:s Kunskapslunch om hur barn inkluderas i kollektivtrafikplaneringen.

Onsdagen den 19 april kl. 12.15-12.55
Delta i Kunskapslunchen via Microsoft Teams

Under kunskapslunchen får du lyssna till Linnea Eriksson och Jens Alm från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) som har studerat hur barnkonventionen implementerats i svensk kollektivtrafikplanering. Vilka erfarenheter, hinder och möjligheter finns för att inkludera barnperspektivet i planeringen? Vad går att lära från övrig samhällsplanering?

Läs mer i rapporten Är barn en del av det planerande kollektivet? En studie om inkludering av barn i planering av kollektivtrafik

Datum: 
onsdag, 19 april, 2023
Plats: 
Digitalt