Lena Levin. Foto: Kennet Ruona
Lena Levin
Forskare
lena.levin@vti.se

Presentation

Lena Levin är senior forskare och forskningsledare vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och docent i teknik och samhälle affilierad vid Trafik och väg, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Hon disputerade år 2003 i ämnet kommunikation vid Linköpings universitet. Hon har sedan dess forskat om interaktion, delaktighet och rättvisa inom transportsektorn. Lena är expert inom fältet social konsekvensbedömning med fokus på mobilitet och tillgänglighet. Hon deltar i två större forskningsprojekt vid K2 om hållbar tillgänglighet i kollektivtrafikplaneringen och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Hon har också arbetat med jämställdhet och jämlikhet i internationella sammanhang, tillsammans med genusforskare i Norden och Europa bland annat i EU-projektet TInnGO (H2020 #824349) och har publicerat flera böcker och artiklar. Lena har också en bakgrund som journalist och har arbetat som nyhetsreporter inom dagspress.