Lena Hiselius
Lena Winslott Hiselius
Forskare
lena.hiselius@tft.lth.se

Presentation

Lena Winslott Hiselius är disputerad i Nationalekonomi och professor vid Inst för Teknik och samhälle, Lunds Universitet. Lena har mångårig erfarenhet ifrån forskning kring hållbara transporter och transportplanering. Under senare år ett flertal forskningsprojekt varit riktade mot individers acceptans och förändrat resbeteende till följd av olika typer av åtgärder och styrning för att nå klimatmålen med även effekter på transportsystemet på grund av e-handelns utveckling.