Linnea Eriksson
Linnea Eriksson
Projektledare
linnea.eriksson@vti.se

Presentation

Linnea är forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och K2. Hon är statsvetare med en doktorsexamen i teknik och samhällsförändring samt energisystem. Linneas forskning handlar om politik och planeringsprocesser i utvecklingen av transportsystemet, främst med fokus på de deltagande organisationerna och hur styrning, beslut och planering utförs och organiseras för att uppnå samhälleliga mål som hållbarhet. Hon är intresserad av transportplaneringsprocesser, hur de är organiserade och genomförs, vem som deltar, tillgänglighet på landsbygden, utvecklingen av metoder och verktyg för att stödja en mer hållbar planering samt hanteringen av temporär trafik- och transportplanering under byggnadsprojekt i städer och hur det påverkar samhället. Linnea arbetar främst med dokument, intervjuer, fokusgrupper och observationer och använder huvudsakligen kvalitativ analys. På K2 är hon för närvarande projektledare för ett projekt som handlar om legitimitet och säkerhet inom kollektivtrafiken. Tidigare projekt på K2 har handlat om barns deltagande i planeringen av kollektivtrafik.