Paul Davidsson
Paul Davidsson
Forskare
paul.davidsson@mah.se

Presentation

Pauls forskning handlar i stor utsträckning om digitalisering inom samhällsrelevanta områden. Han fokuserar framför allt på att effektivisera transport- och energisystem eller underlätta samarbete och beslutsfattande. Hans datavetenskapliga kärnkompetens finns inom artificiell intelligens (AI), sakernas internet, simulering och maskininlärning. Inom K2 undersöker Paul bland annat hur man kan använda AI för att effektivisera kollektivtrafik samt hur agentbaserad simulering kan öka förståelsen och stödja planeringen av kollektivtrafik, både tidtabellstyrd och anropsstyrd.