Rosalia Camporeale
Forskare
rosalia.camporeale@tft.lth.se

Presentation

Rosalia (Lia) Camporeale är biträdande universitetslektor knuten till Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds universitet. Lias forskning fokuserar på frågor om (rumslig och social) rättvisa och tillgänglighet i samband med både kollektivtrafik och cykeldelningssystem. Under sin doktorsutbildning utvecklade hon en metod för att planera och utforma kollektivtrafikrutter som uppfyller samhällets behov och främjar rättvis tillgänglighet.