Russell Cannon
Doktorand
russell.cannon@tft.lth.se

Presentation

Russells doktorandprojekt fokuserar på åtgärder för att öka andelen aktiva och hållbara transportmedel i stadsområden, med särskild betoning på regleringsaspekter och medborgarnas engagemang. Avhandlingen genomförs i nära samarbete med forskare inom JPI Urban Europe-projektet EASIER. Målet med EASIER är att locka nya användare och öka andelen delade resor med hållbara transportmedel på bekostnad av användningen av privata bilar.