Samhällsekonomi i kollektivtrafiken

Samhällsekonomi i kollektivtrafiken

Avhandlingen kommer att behandla analys av samband mellan sociala och ekonomiska effekter. Projektet handlar om att utforska hur kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen förstås och utvärderas. Inom projektet kartläggs befintliga nationella och internationella utvärderingsmetoder för kollektivtrafikåtgärder. Därefter analyseras hur tillämpliga utvärderingsmetoderna är jämfört med vad olika aktörer vill uppnå. Vidare studeras behov och design av nya alternativa utvärderingsmetoder. Metoder för att studera och analysera dessa samband och utvärderingsmetoder är litteraturstudier samt dataanalys. Egen datainsamling kommer att göras via fältstudier samt intervjuer. Projektet är ett delprojekt inom ramen för projektet Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutveckling.

Parter: 
Lunds universitet
Finansiär: 
K2
Period: 
2015 till 2020

Publikationer kopplade till projektet

The knowledge problem of public transport policy

Erik Johansson, doctoral thesis, September 2020