Sergei Dytckov
Doktorand
sergei.dytckov@mau.se

Presentation

Sergei är doktorand vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet. Han arbetar med mikronivåsimuleringar av efterfrågestyrd kollektivtrafik (DRT) och försöker förstå hur en DRT-tjänst kan implementeras effektivt och vilka konsekvenser dess införande kan medföra. DRT har länge betraktats som en samhällstjänst riktad mot resenärer med rörlighetsbegränsningar, men nyligen har det omvärderats som en tjänst för allmänheten (eller till och med en kombination av båda). För att utvärdera möjligheterna med DRT studerar han tjänsten ur ett hållbarhetsperspektiv genom att bedöma dess driftskostnader, tjänstens kvalitet samt tillgänglighetsnivån för olika resande grupper.