Vendela Åslund
Doktorand
vendela.aslund@tft.lth.se

Presentation

Vendelas doktorandprojekt studerar omställningen till elbussar i svensk kollektivtrafik inom projektet eplusbus. Särskilt fokuserar hon på samhällsplaneringsaspekter som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur depåer kan lokaliseras, utformas och organiseras. Med sitt doktorandprojektet hoppas Vendela kunna bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och stödja ett balanserat och effektivt teknikskifte.