Vendela Åslund
Doktorand
vendela.aslund@tft.lth.se

Presentation

I mitt doktorandprojekt studerar jag omställningen till elbussar i svensk kollektivtrafik inom projektet eplusbus. Särskilt fokuserar jag på samhällsplaneringsaspekter som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur depåer kan lokaliseras, utformas och organiseras. Jag hoppas kunna bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och stödja ett balanserat och effektivt teknikskifte.