Workshop – K2 från 2025

Välkommen att delta i en workshop om K2:s framtid!
K2:s partners har enats om en fortsatt satsning på K2 efter 2024. Vi ska fortsätta bidra till mervärden som annars inte uppstår, i forskningen – nära praktiken. Nu står vi inför en spännande tid där vi vässar inriktningen framåt. I det arbetet vill vi få med olika organisationer och perspektiv, även sådana som inte varit med i K2 tidigare.

K2 bjuder därmed in forskare och praktiker till en workshop i Lund för att tillsammans utforska framtida arbetssätt och inriktning från 2025 och framåt. Workshopen blir en unik möjlighet att gemensamt diskutera vad vi ska fokusera på långsiktigt och om nya sätt att arbeta i samverkan.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra!

Bakgrund
För att kollektivtrafik ska kunna utgöra grunden för tillgänglighet i hållbara städer och regioner krävs ny kunskap som omsätts i förbättringar och förnyelse. Mot den bakgrunden har statliga och regionala myndigheter sedan 2013 samverkat med forskningsorganisationer under namnet K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Partnerskapet bakom K2 har kommit överens om en fortsatt satsning på en samlad kunskaps- och utvecklingsmiljö. Partnerskapet består av Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Trafikverket, Malmö universitet, VTI och Lunds universitet, som också kommer att fungera som administrativ värdorganisation för K2.

Plats och datum
Workshopen hålls på Gamla Biskopshuset i Lund den 3-4 april 2024
Starttid: 3 april kl 10.00 (samling med kaffe från 9.15)
Sluttid: 4 april kl 12.30
K2 bjuder på gemensam fika och lunch båda dagarna.
Workshopen är kostnadsfri för alla deltagare.

Upplägg
Workshopens upplägg kommer att ge stort utrymme till interaktion där du får möjlighet att påverka K2:s framtida inriktning. Vi kommer också att presentera de ramar och förutsättningar för K2 som hittills har beslutats. En mer detaljerad agenda skickas ut till anmälda deltagare längre fram.

Deltagare
Workshopen vänder sig till dig som representant för någon av K2:s partners eller i K2:s bredare nätverk av forskare och andra som är intresserade av kunskap och kommunikation inom kollektivtrafik, mobilitet och tillgänglighet. På grund av lokalernas begränsningar måste vi maximera deltagandet till 60 personer. En grupp bestående av K2:s ledningsgrupp, förstärkt med ytterligare fyra personer, kommer att ansvara för workshopens genomförande.

Anmälan
Anmäl dig till workshopen via länken nedan senast den 20 mars.
Länk till anmälan
Vid frågor, kontakta oss på info@k2centrum.se

Datum: 
onsdag, 3 april, 2024 till torsdag, 4 april, 2024
Plats: 
Gamla Biskopshuset, Biskopsgatan 1, Lund