Workshop - Kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering

Välkommen till en interaktiv workshop om kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering utanför större städer i Sverige.

Torsdagen den 2 december kl 09.30-16.00 i Göteborg.

Att fler människor ska välja kollektivtrafiken, istället för bilen, är viktigt för att uppnå olika samhällsmål (som klimatmålet). I Sverige, där en stor del av bilresandet sker regionalt och där inpendlingen till större städer är betydande, är det viktigt att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i områden med lägre täthet utanför de större städerna (som i mindre tätorter i storstadsområdenas periferi och i tätorter på landsbygden). En kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i den typen av kontext är ett viktigt medel för att förbättra förutsättningar för kollektivtrafiken och för att på sikt få fler att välja tåget eller bussen. Samtidigt finns det många utmaningar och problem med att få till en sådan bebyggelseplanering på platser som karaktäriseras av låg täthet och en hög grad av bilberoende. Så hur gör man för att få till en kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering utanför större städer i Sverige?

Workshopen riktar sig till fastighetsutvecklare och till dig som arbetar på en kollektivtrafikmyndighet, region, kommun, Trafikverket, Boverket eller på Länsstyrelser. På workshopen kommer vi att dela erfarenheter och arbeta med frågor som:

• Hur definieras och uppfattas kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden med lägre täthet i olika sammanhang och av olika aktörer?

• Vilka erfarenheten och goda exempel finns det när det gäller kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden utanför större städer?

• Vilka hinder och möjliggörare finns när det gäller att planera och genomföra kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i sådana områden?

• Vad finns det för verktyg, processer och metoder som kan hjälpa till att övervinna dessa hinder?

• Kan dessa nya verktyg och processer formaliseras och användas mer i hela Sverige?

Arrangör
Workshopen arrangeras av forskare vid K2 och utgör en del av ett pågående forskningsprojekt där vi ska ta fram policyrekommendationer för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafikbaserad bebyggelseplanering i områden utanför större städer. Den här workshopen utgör en viktig del för att identifiera behov och formulera dessa policyrekommendationer.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till Fredrik Pettersson Löfstedt.
Deltagande är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller!

Datum: 
torsdag, 2 december, 2021
Plats: 
Göteborg