Article highlighted

Häng med på integrerade mobilitetstjänster

Olika medel har prövats för att få fler att resa på ett mer hållbart sätt. En strategi som fått alltmer uppmärksamhet på senare tid är mobilitet som tjänst, även kallat integrerade mobilitetstjänster eller kombinerad mobilitet. Vill du få en bra grund att stå på i frågan? I fyra pm publicerade under 2016 och 2017 presenteras vår systematiska omvärldsbevakning av området.

Chalmers, i samverkan med RISE Viktoria, har inom ramen för K2 omvärldsbevakat området integrerade mobilitetstjänster utifrån ett brett kollektivtrafikrelaterat perspektiv. Målet är ökad förståelse för hur området utvecklas. Arbetet med omvärldsbevakning fortsätter under våren 2018.