Article highlighted

K2 leder europeisk forskning om 15-minutersstaden

K2-forskare leder och medverkar i flera projekt inom ett nytt europeiskt partnerskap om hållbar mobilitet.

aris-france-02-june-2018-streets-of-the-central


Den nya satsningen Driving Urban Transitions (DUT) Partnership är ett europeiskt forsknings- och innovationsprogram med syfte att driva på utvecklingen av hållbara städer. Sverige är ett av 28 länder som är med i partnerskapet. Under sommaren har beslut fattats om 48 nya projekt inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi. Två av dessa projekt leds av forskare knutna till K2.

– Det här är ett viktigt europeiskt sammanhang där det finns en stor efterfrågan av den kunskap som K2:s forskare kan bidra med, säger John Hultén, föreståndare för K2.

Projekten som koordineras av K2:s forskare behandlar olika frågor som berör den så kallade ”15-minutersstaden”, ett planeringskoncept som handlar om att ge stadsinvånare tillgång till allt de behöver  utbildning, arbete, natur, nöje, mat med mera  inom en kvarts promenad eller cykeltur.

Fredrik Petterson-Löfstedt leder ett av projekten som med en budget på cirka 18,5 miljoner kronor ska undersöka konflikter i planeringen av 15-minutersstaden.

– Konflikter är oundvikliga när man planerar för en 15-minutersstad. En stor konflikt rör hur stadsutrymmet ska användas. Planeringskonceptet har stor potential att skapa klimatneutrala städer men för att det ska uppnås är det viktigt med kunskap om hur man kan hantera de här konflikterna. Tillsammans med städer runt om i Europa kommer vi att testa olika åtgärder och studera effekterna av dessa, samt hur konflikter hanteras i samband med genomförandet, berättar Fredrik Pettersson-Löfstedt.

Ett annat projekt inom det europeiska partnerskapet leds av K2-forskaren Christina Lindkvist. Målet med forskningen är att ta fram verktyg, riktlinjer och styrmedel för ökad hänsyn till social rättvisa och miljörättvisa vid planering av 15-minutersstaden. Projektet har en budget på cirka 19,8 miljoner kronor och konsortiet omfattar Sverige, Norge, Polen, Frankrike, Turkiet och Spanien.

– Blandningen av länder bidrar till en bred förståelse för olika planeringskontexter och garanterar utvecklingen av robusta och överförbara styrmedel mellan olika nationella planeringsorganisationer och sammanhang, säger Christina Lindkvist.

K2 medverkar även i andra projekt inom Driving Urban Transitions: