EASIER - Seamless sustainable everyday urban mobility

EASIER - Seamless sustainable everyday urban mobility

Projektet fokuserar på en sömlös och hållbar vardagsrörlighet i staden och undersöker hur hållbara resealternativ kan tillgodose olika dagliga transportbehov för att få: 1) förbättrade mobilitetsupplevelser; 2) effektivare och mer balanserad användning av stadsrum; 3) ökad fysisk och mental hälsa genom mer aktiva livsstilar; 4) förbättrad social integration genom ett bättre transportsystem som är tillgängligt för alla samhällsgrupper, och 5) vilket tillsammans leder till minskade utsläpp av koldioxid och partiklar. Med ett tvärvetenskapligt angreppssätt inkluderar projektet ledande experter inom beteendemodellering, stadsplanering, psykologi och produktionsforskning. Deltagande av forskningsinstitut och intressenter från Danmark, Tyskland, Norge och Sverige säkerställer slutanvändares äganderätt till resultat och hög påverkan. Resultat i form av ny kunskap, statistiska modeller, beslutsstödverktyg, designprinciper och regleringsdesign stödjer nya policyer för hållbara transporter.

Projektledare: 
Parter: 
Lund University
Finansiär: 
Energimyndigheten, Formas, Vinnova
Budget: 
3 986 092 kr
Period: 
2021 till 2024