Article highlighted

Ny utbildning om serviceresor – en unik möjlighet att lära och nätverka

K2 har tillsammans med Svensk Kollektivtrafik tagit fram en ny utbildning för yrkesverksamma inom serviceresor som nu genomförts för första gången på Hypoteket i Lund. Förhoppningen är att kursen ska bli en del av ett återkommande utbildningsutbud.


K2:s utbildningar för yrkesverksamma riktar sig till personer som arbetar inom området kollektivtrafik och hållbara transporter. Det senaste tillskottet till utbildningsutbudet är en övergripande kurs för personer som arbetar med serviceresor inom kommuner, regioner eller privat näring.  Serviceresor omfattar den särskilda persontrafik som anordnas för särskilda resformer, såsom färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, skolskjuts samt de anropsstyrda kollektivtrafikformerna.

Den nya kursen pågår i en vecka och berör resenärerna och deras behov, resformer, aktörer, teknik och annan kunskap som krävs för att kunna leverera serviceresor av hög kvalitet. Målet med kursen är att fler ska få en helhetssyn över området och att detta kan leda till en fördjupad diskussion om hur serviceresor kan utvecklas.

En av deltagarna på kursen var Lotta Pers Eliasson som jobbar som affärsområdeschef för serviceresor på Skånetrafiken.

– Jag tar med mig många tankar från den här kursen kring hur vi kan förbättra och utveckla vårt arbete med serviceresor. Jag hoppas att det är många framöver som tar den här möjligheten och går den här utbildningen. Kursen ger något för alla, oavsett om man är ny i branschen eller om man har många års erfarenhet inom serviceresor, säger Lotta Pers Eliasson.

Undervisningen bygger på föreläsningar från forskare och aktörer inom serviceområdet, samt diskussioner och övningar. Förutom undervisningen ingår några gemensamma aktiviteter såsom middagar och stadsvandring. Utbildningen ger således en möjlighet att skapa nya nätverk med andra personer som verkar inom serviceresors verksamhetsområden.

– Det har varit otroligt värdefullt att få träffa människor från branschen och lära sig mer om våra olika utmaningar, samt få en inblick i hur vi ser på framtiden. Det har även varit ett bra tillfälle att få möjlighet att bolla idéer och höra hur man tänker i andra delar av kedjan, berättar Susanne Schiöler, affärsområdeschef serviceresor på Transdev, som också deltagit i kursen.

–Det har varit väldigt nyttigt och roligt att ta del av det senaste från forskningen och vara med i många intressanta diskussioner.  Minst lika viktigt har det varit att nätverka och lyssna in hur människor runt om i Sverige jobbar med de här frågorna, berättar Erik Oldfeldt, VD på Occas AB, ett konsultföretag som jobbar med skolskjuts, serviceresor och trafiksäkerhet.

–Vi har fått en väldigt positiv respons från våra kursdeltagare och det har varit kul att se så många olika aktörer samlade för att diskutera och lära om hur serviceresor kan utvecklas. Förhoppningen är att kursen ska ges även nästa år, säger Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2, som har varit med och tagit fram kursen.

K2:s utbildningsutbud

K2:s utbildningar för yrkesverksamma är öppna för alla och varje utbildning avses att ges en gång om året. Nästa utbildning för i år ges den 14–16 februari och handlar om hur vi kan planera för gröna och levande stadsmiljöer där invånare inte är beroende av att transportera sig med bil. Kursen riktar sig till personer verksamma inom stadsplanering, trafikplanering, kollektivtrafik, gång och cykel. K2 erbjuder även kurserna Strategisk kollektivtrafikplanering samt Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken.

Om du önskar mer information eller har frågor om K2:s utbildningsutbud är du välkommen att kontakta K2:s utbildningsansvariga Helena Svensson.