Article highlighted

Vi söker ny forskningsledare till K2

Vi söker nu en forskningsledare till K2 som brinner för att utveckla ny kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner.

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Vi drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI i samarbete med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt med stöd av Trafikverket, Vinnova och Formas. Utöver forskning med egna medel drivs projekt med extern finansiering. Inom K2 pågår idag ca 50 forskningsprojekt som involverar över 90 medarbetare, varav ett 20-tal doktorander. Vi söker nu en ny forskningsledare som brinner för att utveckla ny kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner. Du kommer att vara en av totalt tre forskningsledare vid K2 och kommer att spela en central roll i att utveckla K2:s och därmed Sveriges forskning inom kollektivtrafikområdet, även avseende strategier på längre sikt.

Forskningen vid K2 utgår från en forskningsinriktning med fem utpekade områden. Den präglas av en flervetenskaplig ansats och bedrivs i samverkan mellan forskning och praktik. I forskningsledarrollen ingår att stärka K2 som forskningsmiljö genom att:

  • bidra till god kvalitet och hög relevans i K2:s forskning genom att stötta våra forskare i utvecklingen och genomförandet av projekt,
  • ta initiativ till nya projekt som kan drivas inom ramen för K2 med egen eller extern finansiering,
  • stärka samarbetet mellan forskare inom K2 och med andra forskare, samt bidra till samarbete med kollektivtrafikens aktörer,
  • medverka till spridning av forskningsresultat och till synergier med K2:s utbildningsverksamhet,
  • bedriva viss egen forskning med koppling till K2:s forskningsinriktning samt medverka i rekrytering och handledning av doktorander,
  • delta i K2:s ledningsgrupp och därmed medverka i centrets operativa ledning.

Som forskningsledare behöver du vara bra på att samverka med såväl forskare från olika discipliner som personer från myndigheter och näringsliv, vara utåtriktad och initiativrik.
Uppdraget är tidsbegränsat och avser perioden 1 augusti 2022 till 31 december 2024. Det omfattar ca 30 procent av en heltidstjänst. Du ska ha möjlighet till regelbunden närvaro vid K2:s kontor i Lund.

Krav
Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer. Vi uppmanar särskilt sökande från Lunds universitet då våra andra forskningsledare finns på Malmö universitet respektive VTI. Sökande förväntas ha doktorsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund och dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt flera års erfarenhet av forskning inom transportområdet eller annan relevant inriktning. Yrkeserfarenhet från myndighet eller företag är meriterande.

Forskningsledare utses av K2:s föreståndare.

Ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev samt cv. Ansökan skickas till info@k2centrum.se senast den 22 april 2022. I ansökan anges nuvarande anställning samt kontaktuppgifter till närmsta chef.

Frågor besvaras av:
John Hultén, föreståndare K2
0709-430118
john.hulten@k2centrum.se

Underlag
K2:s verksamhetsplan 2022
K2:s forskningsinriktning 2020-2024