Utvärderingar och övriga projekt

Utvärderingar och övriga projekt

bild övriga projekt

Här finner du publicerade artiklar som inte ryms inom någon av K2:s forskningsinriktningar: rapporter, utvärderingar, strategidokument och annan information om K2.

Publikationer

Has collaboration contributed to goal achievement in Swedish public transport?

Roger Pyddoke and Karin Thoresson. K2 Working paper 2022:5

K2 Årsrapport 2019

Hur kan forsningens resultat nå ut?

Claes Eriksson, februari 2020

Samproduktion i praktik och teori

PM om samproduktion inom K2

Promoting sustainability through national transport planning

M. B. Barfod, S. Leleur, H. Gudmundsson, C. H. Sørensen and C. Greve. (2018). Promoting sustainability through national transport planning. European Journal of Transport and Infrastructure Research (EJTIR). Volume 18, Issue 3, online as of June 22th, 2018.

K2:s årsrapport 2017

K2 Research Agenda

Publiceringspolicy

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Anund A, Ihlström J, Fors C, Kecklund G, Filtness A. Ind Health. 2016 Jul; 54(4): 337–346.

Data och statistik i kollektivtrafiken

Mats Améen, Pontus Gunnäs, Stina Hörtin. K2 Working Papers 2016:2.

Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications

Metro barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm

Lindblad, Jenny, Stockholms universitet, 2015.

Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation: En studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar

Henrik Simon Grell & Victor Öberg, Urbana studier, Malmö högskola, 2015.

Framkomlighet för stads- och regionbuss

Fredrik Palm. Lunds universitet, LTH, Institutionen för Teknik och samhälle. Trafik och väg 2013.

A Qualitative Journey

Thomas Borgmäster och Daniel Mohlin. Uppsala universitet 2012.

Boarding and bunching: The impact of boarding procedure on bus regularity and performance

Jens West, School of Architecture and the Built Environment, KTH 2011.

Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög

Jakob Fahlstedt, Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög. Lunds Tekniska Högskola. Institutionen för Teknik och Samhälle. Lund 2011.

Examensarbete: Utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken i Höllviken

Andreas Bengtsson och Carl Friberg, LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg, Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg. Lund 2015.

Guidelines for Attractive Public Transport with a Focus on BRT

X2AB, 2015

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (rapport)

X2AB, 2015

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (broschyr)

X2AB, 2015

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg

X2AB, 2015

Examensarbete: När mormors resa blir digital

Ternblad, Eva-Maria. Högskolan i Skövde, 2014.

Färdplan: Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling

K2 och Svensk Kollektivtrafik, 2013

Forskningsprojekt

”Livliga” och ”behagliga” platser för väntan: kvalitetskriterier för attraktiva bytespunkter och busshållplatser

Projektledare: 

Vulnerability of Public Transport in Covid-19 era: an Holistic Approach to Move Forward

Projektledare: 

Synteser för stärkt omställningsförmåga

Projektledare: 
Hanna Holm

Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Projektledare: