Utvärderingar och övriga projekt

Utvärderingar och övriga projekt

bild övriga projekt

Här finner du publicerade artiklar som inte ryms inom någon av K2:s forskningsinriktningar: rapporter, utvärderingar, strategidokument och annan information om K2.

Publikationer

K2 Årsrapport 2019

Övrigt

Hur kan forsningens resultat nå ut?

Övrigt

Samproduktion i praktik och teori

Övrigt

Promoting sustainability through national transport planning

Vetenskapliga artiklar

K2:s årsrapport 2017

Övrigt

K2 Research Agenda

Övrigt

Publiceringspolicy

Övrigt

Factors associated with self-reported driver sleepiness and incidents in city bus drivers

Vetenskapliga artiklar

Data och statistik i kollektivtrafiken

K2-rapporter

Sustainable Urban Transport: A Global Perspective with Local Implications

Övrigt

Metro barriers in the making: the political and sociotechnical milieu of public transport in Stockholm

Planeringsprocesser och kunskapsrepresentation: En studie om problemformuleringar och åtgärdsprioriteringar

Övrigt

Framkomlighet för stads- och regionbuss

Övrigt

A Qualitative Journey

Övrigt

Boarding and bunching: The impact of boarding procedure on bus regularity and performance

Övrigt

Framtidens kollektivtrafik till Brunnshög

Övrigt

Examensarbete: Utvecklingsstrategi för kollektivtrafiken i Höllviken

Övrigt

Guidelines for Attractive Public Transport with a Focus on BRT

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (rapport)

Övrigt

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT (broschyr)

Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg

Examensarbete: När mormors resa blir digital

Övrigt

Färdplan: Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling

K2-rapporter

Forskningsprojekt

Synteser för stärkt omställningsförmåga

Projektledare: 
Hanna Holm

Samverkan med effekter? Analys av samverkansavtal mellan kollektivtrafikmyndigheter och operatörer för bättre service, kvalité och ökat resande.

Projektledare: